Big data & IT

Software, GIS-applicaties en data voor mobiliteitsvraagstukken zijn speerpunten van Goudappel. Wij hebben er zelfs een gespecialiseerd bedrijf voor opgericht: DAT.Mobility.

We kennen de beschikbare databronnen, beheersen uiteraard het IT-vak en bovenal: we weten waar het om draait bij de toepassing. Of het nu gaat om operationele toepassingen op straat of het web, gereedschappen voor de verkeerskundige praktijk of het modelleren en analyseren van uw beleidsvraagstukken: wij zorgen voor oplossingen in een taal die u begrijpt. Daar waar beleid, technologie en toepassing bij elkaar moeten komen, zijn we op ons sterkst.

Informatietechnologie is één van de dragers van mobiliteit, zeker in de toekomst. Circa 20% van onze omzet is software-gerelateerd en dat aandeel groeit. ´Smart Mobility´ houdt steden en regio’s bereikbaar, leefbaar en dus economisch vitaal. Dit vergt geavanceerd voorspellen van verkeerssituaties en dus slimme applicaties en toegang tot relevante (geo)data. Omgevingsgeluid, stikstofdepositie en andere milieu-effecten bedreigen leefbaarheid. Vertrouwde milieumodellen zorgen voor inzicht in de effecten. Landsdekkend als dat nodig is, desnoods op adresniveau. WebGIS-gebaseerde beleidsinstrumenten slaan bruggen tussen overheden, publiek, politiek, hulpdiensten, weggebruikers én bedrijven. Wij zijn niet voor niets marktleider geworden. Al vijftig jaar leggen we onze kennis vast in geautomatiseerde oplossingen en databases. Onze eigen adviezen en mobiliteitsdiensten zijn ‘Powered by Goudappel IT’ en leveren diezelfde betrouwbare en toepasbare produkten, data en services aan alle partijen in het veld.

In het web van geodata en andere databronnen
Via ons krijgt u toegang tot een veelheid aan relevante databronnen. Als één van de eerste partijen in Nederland koppelden wij met de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). We zijn grootgebruiker van het Nationaal Wegenbestand en tegelijk werken we met NAVTEQ data en gebruiken en verrijken we OpenStreetMap. We kunnen overweg met de enorme datastroom die uit nieuwe initiatieven en systemen beschikbaar kan komen (Chipcard-data, GOVI, mobiele app's, V-Log, et cetera). Die data bewerken we met reguliere GIS software, maar ook steeds vaker met doelgerichte informatiesystemen die we zelf bouwen. Bijvoorbeeld om verkeersgegevens te organiseren en richting u te ontsluiten. Dergelijke systemen zijn als product of als abonnement beschikbaar. Wij willen u ontzorgen.

Beleidsinstrumenten
Software en begrip van het beleidsveld stellen ons in staat te ‘spelen’ met geodata. We kunnen snel situaties analyseren vanuit verschillende invalshoeken. Niet de techniek, maar uw vraag bepaalt onze aanpak. We hebben alle vaardigheden daarvoor in huis en werken met korte lijnen, meestal zelfs een-op-een. Wij kunnen programmeren, maar altijd vanuit de inhoud en met begrip van het kader en bijbehorende processen. Zo bouwen we applicaties met een heldere en praktische meerwaarde, die data verwerken en informatie leveren. Traceerbaar, toetsbaar en herhaalbaar. Wij brengen zo (objectief) inzicht aan de bestuurderstafel zodat u beter kunt besluiten over uw stad, dorp of regio.

Professioneel IT-vakmanschap
Maatwerk of standaard-software, wij ontwikkelen professioneel volgens de modernste bewezen technieken, gebaseerd op open standaarden en velerlei databases. Zo gebruiken wij Google Web Toolkit om onze webapplicaties platform-onafhankelijk te maken. Methodieken als Prince2, SCRUM en ingerichte OTAP-straten zorgen voor een beheerst proces. Wij kunnen software-as-a-service aanbieden, zoals uw verkeersmodel, inclusief volwaardige helpdesk en incidentmanagementsysteem. Dat scheelt u beheerskosten en levert meer gebruiksgemak. U betaalt naar gebruik. Daar gaat het immers om. Hieronder treft u voorbeelden uit onze praktijk waar software, GIS en data een belangrijk element zijn van onze toegevoegde waarde.

Gerelateerde werkvelden:

Milieu | Strategie & Beleid | Verkeersmanagement en -prognoses

 

Betrokken adviseurs