Duurzame mobiliteit

Goudappel maakt zich sterk voor een zo efficiënt en schoon mogelijk mobiliteitssysteem. Daarbij staan voor ons economische en sociale motieven centraal, want duurzaamheid is meer dan besparing op emissies, energie en omgeving. In onze aanpak spelen wij direct in op wat mensen en organisaties motiveert. Daarbij begint duurzame mobiliteit voor ons bij de bron: een optimale afstemming tussen omgeving en vervoersmogelijkheden.

Alleen een mobiliteitssysteem dat ook blijft zorgen voor bereikbaarheid van werk en voorzieningen draagt werkelijk bij aan een duurzaam Nederland.

Mobiliteit volgt uit wezenlijke behoeften.Mobiliteit is het product van alle bewegingen van mensen en goederen. Mensen neigen naar maximalisatie van mobiliteit, omdat mobiliteit voortkomt uit wezenlijke behoeften. Aan elke verplaatsing ligt een motief ten grondslag; zakelijk, recreatief of sociaal. Verduurzaming van mobiliteit reikt dus veel verder dan infrastructuur.

Drie pijlers: mensen, omgeving en vervoer
Vanuit deze invalshoeken geven wij richting aan verduurzaming van mobiliteit. Wat beweegt mensen tot duurzamer wonen, werken en verplaatsen? In onze aanpak spelen wij direct in op wat mensen en organisaties motiveert. Daarbij begint duurzame mobiliteit voor ons bij de bron: een optimale afstemming tussen omgeving en vervoersmogelijkheden.

Practice what you preach
Ook voor onze eigen bedrijfsactiviteiten werken wij aan verduurzaming met CO2-reductie als resultaat.

Gerelateerde werkvelden:

Fiets | Gedrag | Milieu | Openbaar Vervoer | Strategie & Beleid

Betrokken adviseurs