Gebieds- & locatieontwikkeling

Ogenschijnlijk tegengestelde belangen verenigen. Dat is de opgave bij stedelijke en locatieontwikkeling. ‘Bereikbaarheid en mobiliteit’ zijn daarbij steeds bepalender factoren. Van structuurvisie tot dorpsplein, van kruispunt tot stedennetwerk, van vastgoedproject tot bestemmingsplan.

Goudappel ontwikkelt vanuit een integrale benadering van technische mogelijkheden, ruimtelijke wensen en maatschappelijke behoeften. Zo vinden wij creatieve oplossingen waarbij ogenschijnlijk strijdige invalshoeken elkaar juist versterken. Oplossingen die juridisch standhouden bij de Raad van State, als dat aan de orde komt. Wij maken ruimtelijke ambities ‘maakbaar’. Onze adviseurs kunnen inhoudelijke mobiliteitsexpertise verbinden met de wereld van ruimtelijke ordening en vastgoed. Wij vinden de kans en de balans.

Stedelijke ontwikkeling gaat over verblijven én verplaatsen. Wat voor stad wil je zijn? Waar lokaliseer je welke functie zodat deze optimaal bereikbaar zijn voor de doelgroep? Welke kansen voor ruimtelijke ontwikkeling biedt nieuwe of bestaande infrastructuur? Hoe creëer je ruimte voor fiets, parkeren en openbaar vervoer? Voor recreatie, voor leisure, voor economische bedrijvigheid? Nu en straks. Dat doen we vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit zijn in onze optiek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij maken gebieden aantrekkelijk, voor bewoners, forenzen en recreanten, voor winkeliers en kenniswerkers, voor jong en oud, voor auto, trein én scootmobiel.

Publiek én privaat
Wij werken op elk schaalniveau. Wij werken zowel aan (beleids)plannen voor overheden (centraal en decentraal), aan locatieontwikkelingen voor projectontwikkelaars, retailers en bijvoorbeeld organisatoren van evenementen. Waar nodig brengen wij hen bij elkaar aan tafel. We verenigen belangen en snappen het bestuurlijke spel. We weten hoe je een ontwerp Raad van State-proof maakt en kennen de tucht van de markt. Onze specialistische kennis én het vermogen tot verbinden, brengt ons aan tafel bij menig ruimtelijke opgave. Vanaf de eerste macroverkenning tot aan de vormgeving van straat, stalling of (tijdelijke) verkeersregeling.

Leefbaarheid én economische vitaliteit
Goed gekozen mobiliteitsoplossingen leiden tot vitale gebieden waar het goed toeven is. Veilig, schoon, bereikbaar en een aantrekkelijke openbare ruimte. Wij weten waarom consumenten kiezen voor een bepaald winkel- of uitgaansgebied. We kennen de succesfactoren voor een voorzieningenstructuur. We zijn gespecialiseerd in kwantitatief distributieplanologisch onderzoek. Wij zijn marktleider in het voorspellen en onderbouwen van verkeersstromen en parkeerbehoeften. Dat is cruciaal voor juridisch houdbare plannen. Al die kennis brengen wij in in uw economische, planologische of sociaal-geografische planstudies. Betrouwbaar, tastbaar en begrijpbaar.

Infrastructuur én gedrag
Alleen het juiste gebruik maakt goed ontworpen infrastructuur rendabel. Wij weten wat de gebruiker van ruimtelijke infrastructuur beweegt en krijgen hem of haar in beweging. Gedrag is namelijk niet altijd rationeel, maar wel vaak voorspelbaar en beïnvloedbaar. Gedragsinterventies zijn vaak sneller en goedkoper dan investeringen in steen en asfalt. De juiste kennis van gebruik en misbruik voorkomt dure ontwerpfouten. Door het betrekken van de gedragskundige invalshoek bij verkeer en ruimte, bereiken wij meer met minder.

Gerelateerde werkvelden:

Parkeren | Ontwerp | Strategie & Beleid | Verkeersmanagement | Gedrag | Verkeersprognoses

 

Betrokken adviseurs