Logistiek

Logistiek heeft een enorme toegevoegde waarde voor Nederland. Het is een sector die werk biedt aan veel mensen, de arbeidsproductiviteit ligt hoog en de sector biedt kansen om te fungeren als motor voor een duurzame economische groei. Het is dan ook niet verwonderlijk dat logistiek altijd en overal om ons heen plaatsvindt. Door de lucht, per spoor, via de weg of over water: goederen zijn op ieder moment van de dag onderweg. Dit maakt goederenvervoer een onlosmakelijk onderdeel van ons mobiliteitssysteem.

De toenemende druk op de ruimte en mobiliteit in Nederland zorgt voor nieuwe uitdagingen en prioriteiten. Logistiek biedt kansen om de doelstellingen op deze gebieden te realiseren. Het slaan van een brug tussen goederenvervoer, ruimte en mobiliteit is hiervoor noodzakelijk. Met ieder hun eigen specifieke karakter, dynamiek, belangen en actoren kunnen de thema’s elkaar onderling versterken.

De Goudappel Groep beheerst het hele spectrum van ruimte en mobiliteit en de wisselwerking hiertussen. Door logistiek te combineren met de ruimtelijke en mobiliteitsvragen komen we tot een betere en meer integrale advisering. En dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de vraagstukken over strategie- of beleidvorming, prognoses, capaciteits- en effectenrekeningen, ruimtelijke ontwikkeling, onderzoek of ontwerp. We hebben de kennis en ervaring in huis om de vraagstukken optimale invulling te geven: van grensoverschrijdend tot locatie specifiek niveau. We integreren de verschillende werkvelden en maken gebruik van de kennis en mogelijkheden die ze bieden om verschillende maatschappelijke kansen te benutten. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, leefbaarheid, beheer en onderhoud, economie en ruimtelijke ontwikkeling. Daar waar nodig ondersteunen we de studies met informatie uit modellen en data. Voor vraagstukken waarbij specifieke expertise nodig is, werken we nauw samen met partners.