Monitoring & Evaluatie

Meten is weten 
Monitoring en evaluatie (M&E) zijn onmisbaar bij het ontwikkelen en bijsturen van beleid. Als beleidsmaker wil je namelijk weten of beleid en maatregelen ook daadwerkelijk de gewenste effecten hebben. M&E vormt een cruciaal onderdeel bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid, namelijk voor terugkoppeling, bijsturing en verantwoording.  

Bij monitoring gaat het om het bijhouden van ingezette middelen, uitgevoerde activiteiten en behaalde prestaties. Als beleidsmaker houd je hierdoor een vinger aan de pols bij de voortgang van projecten, waardoor je tijdig bij kunt sturen wanneer dat nodig is. Bij evaluatie gaat het om het vaststellen van effecten van beleid en maatregelen en het koppelen van deze effecten aan doelen. Als beleidsmaker wil je vaak een antwoord hebben op de vraag in welke mate beleidsdoelen gehaald zijn met uitgevoerde maatregelen en welke lessen je voor de toekomst kan leren.  

Onze onderzoekers helpen overheden bij: 

  • bepalen van de doelen van M&E; wat wilt u met M&E bereiken?
  • bepalen van data en indicatoren (KPI’s) ten behoeve van M&E.
  • inwinnen, toetsen, verwerken en presenteren van data ten behoeve van M&E.
  • bepalen van effectiviteit en efficiëntie van beleid.
  • formuleren van aanbevelingen voor beter en effectiever beleid.

Wij hebben ervaring met verschillende typen M&E studies. Onze evaluaties betreffen ex-ante en ex-post evaluaties,  gericht op afzonderlijke projecten en maatregelen en op gehele programma’s. Wij voeren effect- en procesevaluaties uit. Wij hebben in evaluatieonderzoek ervaring met kwantitatieve (bijv. grootschalig enquêteonderzoek, modelstudies) en met kwalitatieve methoden (bijv. documentstudie, interviews). Bovendien beschikken wij over verschillende referentiedatasets, zoals het ODiN en ons eigen Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). Daarnaast hebben wij verschillende tools ontwikkeld om effecten van maatregelen te kunnen bepalen, zoals Octavius (onze microsimulator die de vervoersvraag in beeld brengt) en het Koopstromenmodel (ons model dat omzeteffecten van o.a. bereikbaarheidsveranderingen op winkellocaties in beeld brengt).   

In evaluatieonderzoek trekken de onderzoekers van Goudappel vaak samen op met de adviseurs binnen het bedrijf, die veelal in een specifieke regio werken en zo veel lokale kennis bezitten. In deze rollen sluiten we optimaal aan bij de vaak lokale inbedding van vraagstukken en borgen we tegelijk een onafhankelijke en gedegen evaluatie.   

Team Beleids- en Gedragsonderzoek 
Monitoring & evaluatie is een van de drie pijlers van het team Beleids- en Gedragsonderzoek. Vanuit dit team stellen wij onze klanten in staat de juiste beslissingen te nemen door objectieve onderzoeksresultaten helder, toegankelijk en snel op tafel te leggen. Met een team dat bestaat uit gespecialiseerde onderzoekers en praktische toepassers, helpen wij met begrijpen, verklaren en beslissen. 

Onze ISO20252-certificering voor marktonderzoek onderstreept de focus op kwaliteit en betrouwbaarheid in onze werkwijze. We beschikken bovendien over een schat aan referentiekennis, waarmee we onderzoeksresultaten van extra context kunnen voorzien door ze in perspectief te plaatsen. 

Heeft u vragen over ons werkveld Monitoring & Evaluatie, neemt u dan contact op met Marie-José Olde Kalter (via mjoldekalter@goudappel.nl of 06-21 84 91 47), Nico Dogterom (via ndogterom@goudappel.nl of 06-25 73 47 88), Dirk van Amelsfort (via dvamelsfort@goudappel.nl of 06-15 90 30 24). 

De andere twee pijlers van team Beleids- en Gedragsonderzoek zijn Gedragsonderzoek en -adviseringBeleving.

 

Gerelateerde werkvelden:

 Strategie & Beleid | Gedrag | Verkeersprognoses | Verkeersveiligheid 

Betrokken adviseurs