Onderzoek

Wij weten en meten wat u moet weten. Kennisleiderschap in mobiliteit is waar Goudappel voor staat. We hebben veel kennis over de mobilist paraat: waarom iemand reist, hoe hij reist en waar hij reist. En wat we nog niet weten, zoeken we op: in ons netwerk of door gedegen marktonderzoek. Bij ons werken gespecialiseerde onderzoekers, praktische toepassers én creatieve friskijkers die ongewone oplossingen zien. Juist de combinatie zorgt voor vooruitgang.

We beschikken over een schat aan referentiekennis op het gebied van mobiliteit en ruimte. We doen toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van beleidsvorming, -monitoring of –evaluatie. Snel en verantwoord. We beheersen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken. Wij voeren allerlei klantentevredenheidsonderzoeken uit. We weten de weg in internationale kennisnetwerken, maar weten ook objectieve feitelijkheden over uw specifieke situatie snel, representatief en hanteerbaar op tafel te krijgen: veldwerk en verkeersmodellering. Hoe gedraagt het verkeer zich nu echt? Wat vindt uw doelgroep echt? Over welke aantallen praten we? Nu, en straks.

Feiten in plaats van vermoedens
Meten is weten, juist in het verkeer waar onderbuikgevoelens en volkswijsheden de borreltafel gezellig maken. Waar iedereen een ervaringsdeskundige lijkt te zijn, is de bestuurs- en tekentafel toch vooral gebaat bij feiten. Moderne IT-technieken maken het mogelijk kennis uit (big) data af te leiden. Dit is een speerpunt van Goudappel. Daarnaast schuwen we ook het traditionele veldwerk niet. Van slangtelling voor verkeersintensiteiten, tot landelijke enquêtes. Van GPS-ondersteunde reistijdmeting tot het visueel waarnemen van lichtvoering. Van kentekenherkenning tot een geavanceerde meetopstelling voor bijzonder transport. Pragmatisch en praktisch verzamelen wij de feiten die nodig zijn: "Dont' guess, Know"

Voorspellende modellen
We onderzoeken het verleden, het heden en de toekomst. Met state-of-the-art simulatiegereedschappen zijn wij in staat mobiliteitseffecten te voorspellen. We voeden modellen met onze kennis over mobiliteitsgedrag en trends. We spelen een actieve rol in het toegepast onderzoek naar verkeers- en vervoermodellen. We ijken met behulp van de groeiende verzameling databronnen die over mobiliteit beschikbaar komt (bijvoorbeeld NAVTEQ, GOVI en andere operationele data). Zo kijken we vooruit om u de onderbouwing te geven voor de juiste (beleids-)beslissing.

Internationaal kennisnetwerk
We werken samen met nationale en internationale instituten, bijvoorbeeld TNO, Universiteit Twente, de universiteit Delft, VITO, ITS-Leeds en DTU. Verschillende medewerkers zijn (part-time) betrokken bij een universiteit, bijvoorbeeld in de vorm van een promotieonderzoek. We koesteren deze brug tussen de wetenschappelijke state-of-the-art en de state-of-the practice voor onze klanten. Dat gaat verder dan alleen Nederland. Voor onze mobiliteitservaringen is internationaal veel belangstelling. Omgekeerd laten wij ons tijdens deze contacten graag inspireren door inzichten van elders. Zo blijven we dé kennisbron over mobiliteit voor u.

Gerelateerde werkvelden:

Strategie & Beleid | Gedrag | Verkeersprognoses

Betrokken adviseurs