Ontwerp en Openbare Ruimte

‘Verkeer’ is altijd onderdeel van de totale openbare ruimte. Wij denken niet van ‘band tot band’, maar van ‘gevel tot gevel’. Integrale ontwerpers zoeken samenhang tussen mobiliteit, mens en ruimte. Waar prettig verblijven en verplaatsen elkaar versterken. Waar kinderen veilig kunnen spelen en waar fietsers en automobilisten comfortabel hun weg kunnen vinden. Waar detailhandel en horeca floreert en waar we onze buren kunnen ontmoeten. Kortom: we creëren ruimtelijke kwaliteit die verkeerskundig kloppend is.

Weinig bureaus kunnen die dubbele bril aan. Goudappel wel. Wij hebben gedreven verkeerstechnisch adviseurs en eigen stedenbouwkundigen, ontwerpers, (verkeers)planologen, omgevingspsychologen en landschapsarchitecten. Ze zijn op elkaar ingespeeld. Plein, stationsomgeving of een centrumgebied? We zorgen voor een passend ontwerp, in eigen beheer of in samenwerking met deelspecialisten. Alleen door van verschillende kanten te kunnen kijken, ontstaat duurzame kwaliteit in de buitenruimte. Meer leefbaarheid, vitaliteit en eigenheid, met minder overleg, minder kunstgrepen achteraf en dus lagere kosten. Dat is volgens ons integraal ontwerpen.

Openbare ruimte stuurt
Goed ontworpen openbare ruimte zet de mens centraal. We creëren plekken waar mensen graag verblijven en makkelijk kunnen komen. Ontwerp, maatvoering en gebruikte materialen zijn daarbij geen toevallige keuze, maar stuurinstrumenten. Net als inbedding in de omgeving, groen en inpassing van voorzieningen. Uw openbare ruimte heeft aantoonbare invloed op verkeersveiligheid, sociale cohesie, winkelomzet, vastgoedwaarde, vandalismebestrijding, luchtkwaliteit en zelfs obesitas bij uw jeugd.

Integraal ontwerpen levert geld op
Een plek die leeft gaat langer mee. heeft langere tijd geen aanpassingen nodig. Een plek die ‘klopt’ laat vastgoedwaarde en winkelomzetten stijgen en remt vandalisme af. Kortom: leidt tot duurzaamheid. Een multidisciplinaire ontwerppartner vindt creatievere oplossingen én signaleert ontwerpfouten sneller. Vroegtijdig toetsen van een ontwerp voorkomt veel duurdere reparaties en kunstgrepen tijdens beheer en onderhoud. Een integraal, op elkaar ingespeeld team bespaart op foutkosten en op de kosten van afstemming. Minder ruis tussen visie, ontwerp en uitwerking.

Laat u inspireren


Ontwerpen moeten passen bij het karakter van de plek en haar gebruikers. Dat is te zien in ons inspiratieboek. Graag laten we zien hoe de ‘genius loci’, de eigenheid van een plek, ons telkens inspireerde.

Ontvangt u graag een pdf bestand of een fysiek exemplaar van ons Inspiratieboek? Neem dan contact op met Marco Aarsen: maarsen@goudappel.nl.

Wij werken aan bereikbare en aantrekkelijke steden. Ook voor Teun. Samen met onze opdrachtgevers komen we tot een economisch vitale en leefbare stad voor iedereen.

Betrokken adviseurs