Openbaar vervoer

Er is nog volop ruimte voor beter en goedkoper openbaar vervoer. Juist door schakels te versterken naar andere mobiliteitsvormen, tussen beleid, uitvoering en monitoring, tussen praktijk en wetenschap en tussen proces en inhoud.

Goudappel vormt die schakels, want bereikbaarheid, leefbaarheid en economische vitaliteit kunnen niet zonder aandacht voor openbaar vervoer. Maar wel als schakel in het totale speelveld van mobiliteit en Ruimte. Diepe kennis van openbaar vervoer én zijn context is onze kracht.

Inhoud, lokale kennis en procesvaardigheden zijn drie pijlers onder onze dienstverlening. Dat is een profiel dat wij koesteren omdat het recht doet aan uw OV-vraagstukken. OV is nooit op voorhand de oplossing, maar een ruimtelijk initiatief zonder aandacht voor OV-aspecten is dat in veel situaties evenmin. Onze ambitie is uw OV-systeem beter en efficiënter te maken, als onmisbare schakel in uw hele speelveld van ruimte en mobiliteit. Daarom werken wij voor provincies, stadsregio’s, gemeenten en vervoerders, in diepte en breedte: van visievorming tot aanbesteding en concessiebeheer, van vervoerwaardestudie tot klanttevredenheids-onderzoek, van knelpuntdiagnose tot ontwerp, van verkeersprognoses tot loopstromen op en rond stations.

OV-netmanagement
Hogere eisen van de reiziger, maar ook toenemende druk op de kosten, dwingen om slim om te gaan met het OV-systeem. Enerzijds betekent dat het rationaliseren van het netwerk: sneller, frequenter en betrouwbaarder vervoer op de hoofdassen. Daar ondersteunen wij bij, door optimalisatie van netwerken en dienstregelingen, met praktijkervaring en verfijnde prognosemodellen die reizigerseffecten realistisch berekenen. Anderzijds zoeken en realiseren wij ook benodigde slimme regionale (maatwerk)oplossingen om de ontsluiting van het OV te blijven garanderen. Dat laatste betekent vaak co-creatie met andere stakeholders. Onze "CrisisCactus-methodiek" laat zien dat beter en efficiënter OV alleen bereikt wordt door aan meerdere knoppen te draaien.

Spoor
Het spoor is volop in beweging. Met bewezen instrumenten laten we de te verwachte reizigersstromen zien van keuzes op het gebied van bijvoorbeeld IC-halteren of frequentieveranderingen, of de potentie van nieuwe stations. Daarbij kijken we ook naar de (bij)effecten op bus, tram, metro, regiotaxi, auto en de fiets: wij beschouwen de hele keten van een reis, en het totale mobiliteitsysteem. De reiziger centraal zetten is onze filosofie, met kennis van zaken over kosten, infrastructuur en organisatie. Dat leidt tot afgewogen oplossingen die de reiziger, vervoersautoriteit en vervoerder echt verder helpen.

Doorstroming en betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid is meer dan stiptheid van voertuigen, veel meer. Wij benaderen OV vanuit de bijdrage aan de totale reis van de reiziger, dus met voor- en natransport, met overstapperikelen. Door te investeren in betere doorstroming en hogere betrouwbaarheid wordt OV voor meer mensen aantrekkelijk. Dat levert extra inkomsten en bespaart kosten. "Betrouwbaarheid" is een dubbelsnijdend zwaard. Het is één van onze speerpunten.

Prognoseinstrumenten & ‘Big Data’
Wij brengen objectieve feiten naar de beleidstafel. Dat stelt u in staat verantwoord keuzen te maken en toekomstige baten te kwantificeren om uw investeringen te rechtvaardigen. Er is nog veel winst te behalen blijkt uit onze praktijk. We hebben krachtige prognose-instrumenten en beschikken als enige in Nederland over een eigen landelijk dekkend verkeersmodel inclusief al het OV. Met dit instrument voeren we multimodale analyses uit op die belangrijke regionale schaal. In groeiende mate gebruiken we de nieuwe schat aan data, zoals GOVI en de OV-chipkaart. Er is zoveel ‘Big Data’ beschikbaar dat het de kunst is hier nuttige informatie van te maken. Wij beheersen die kunst. Wij sporen gericht knelpunten en verbeterpotentieel op. Dat brengt beter OV snel dichterbij.

Aanbesteding, concessiebeheer en klanttevredenheid
We weten wat het is om in een bus-, tram- of treinbedrijf te werken. We kennen daarnaast de klappen van de zweep in beleidsprocessen en bij aanbestedingen. Deze positie stelt ons in staat belangen te verbinden. We brengen aanbesteders en inschrijvers bij elkaar, met één doel voor ogen: het beste OV voor een faire prijs. Ook zelf zijn we continu op zoek naar verbeteringen, nu weer als meereizend ‘mystery-guest’, dan weer als frisdenker aan de strategische beleidstafel: hoe bereiken we een schaalsprong in het openbaar vervoersysteem?

Toegang tot nieuwe kennis
Openbaar vervoer kan zich verheugen in een groeiende wetenschappelijke belangstelling. Wij moedigen die ontwikkeling aan, want nieuwe kennis creëert nieuwe mogelijkheden. Ook hier koesteren we onze schakelpositie: tussen wetenschap en praktijk. Zo hebben we onder andere wetenschappelijke samenwerking met de TU Delft en de Universiteit Twente op het gebied van OV-ontwerp en OV-prognosemodellen. Dat verzekert ons, en dus u, tot toegang tot de meest recente nieuwe kennis.

Gerelateerde werkvelden:

 

Strategie & beleid | Verkeersmanagement en -prognoses | Duurzame mobiliteit

Betrokken adviseurs