Participatie

Bij de ontwikkeling van plannen op het gebied van mobiliteit, kán (actieve) participatie van doorslaggevend belang zijn. Bij Goudappel Coffeng onderkennen we dit belang al langer. We zien in de praktijk dat het willen voeren van een goed gesprek met stakeholders en het daadwerkelijk oppakken van de bevindingen vanuit de zijde van de opdrachtgever een succesvolle aanpak leidt.

Wij zetten hier adviseurs voor in die een positieve grondhouding hebben, oprecht geïnteresseerd zijn en voor alle betrokkenen een kader scheppen, een eerlijk verhaal vertellen, focus houden en op beeldende wijze aan de gestelde problematiek werken. Wij geloven altijd in de bijdrage van participanten en als dat van opdrachtgeverszijde niet zo is, raden we deze aanpak ook nadrukkelijk af.

Bij ons is participatiekracht even belangrijk als inhoud: betrokkenen kunnen laagdrempelig participeren. We benaderen hen met een positieve boodschap: ‘werk mee aan een visie om project x goed bereikbaar te maken en voor bewoners en recreanten ontspannen en verkeersveilig te houden’.

We doen dat door een eenvoudig atelier in te richten waar we samen aan de visie werken. De ervaring leert dat deze investering zich uitbetaalt in het betreffende plan én de besluitvorming.

We benaderen doelgroepen actief en tijdig zodat zij het proces kunnen verbeteren. Dat geeft ons een nog beter zicht op het speelveld en zorgt ervoor dat stakeholders actief gaan bijdragen aan ons gezamenlijke proces.