Procesmanagement

Het verbinden van inhoud aan doelen en belangen, gericht op besluitvorming, voortgang en draagvlak. Dat is wat wij onder procesmanagement verstaan. Eenvoudige projecten bestaan immers niet meer. Zeker niet rond mobiliteit en ruimte.

Procesmanagers laveren projecten door het spanningsveld van belangen en de besluitvorming, met betrokken overheden (meervoud!), marktpartijen, buurtbewoners en maatschappelijke organisaties. Maar wel met basiskennis van mobiliteit en ruimte. Inhoud en proces zijn alle twee belangrijk. Daar staan wij voor, opdat u vooruit komt.

Inhoud en proces moeten in balans zijn. Een inhoudelijk perfect resultaat zonder verankering loopt uiteindelijk toch vast als er vervolgstappen genomen moeten worden. Dan zijn er bijvoorbeeld nog ‘verbetervoorstellen’ of is de agenda van het college deze maand al vol. Omgekeerd zal ook de louter op draagvlak-, besluitvorming- en verankering-gerichte projectleider niet ver komen. Er moeten immers problemen worden geanalyseerd. Er moeten oplossingsrichtingen gevonden worden. Er moeten effecten wordt uitgewerkt. Daar moet richting aan worden gegeven. En dat betekent dan weer focus op de inhoud. Maar hoe gaat de omgeving daar op reageren? Procesmensen slaan de brug tussen omgeving en inhoud. Met ons verzekert u zich van procesexpertise én inhoud. In de juiste onderlinge balans. In de juiste rolverdeling met u als opdrachtgever. De combinatie maakt ons uniek en u succesvol. U houdt de regie, wij ontzorgen.

Procesmensen en experts die elkaar versterken
Goudappel is een kennisbedrijf. Onze experts zoeken naar dé beste oplossing voor een specifiek vraagstuk. Ze slaan bruggen naar collega’s uit andere vakgebieden en uw besluitvorming. Onze experts hebben daarbij oog voor het proces, maar we weten dat procesmanagement ook een vak is. In complexe situaties onderscheiden wij de proces- en de expertrol, zodat ze elkaar versterken. Dan krijgt u én de beste inhoudelijke oplossing én het beste besluit.

Gespecialiseerd in proces- en projectmanagers ter plaatse (voorheen TIEM)
U kent ons wellicht onder de naam TIEM. Met dit Goudappel-bedrijf hebben we ons de afgelopen jaren gespecialiseerd in het (tijdelijk) versterken van uw procesmanagement. Inmiddels opereren de TIEM-collega's ook onder de naam Goudappel Coffeng. Hun kracht blijft gelijk. Hij(m/v) gaat voor een positief college- en/of raadsbesluit. Hij heeft oog voor ieders belangen en mogelijkheden tot beïnvloeden. Hij kijkt om zich heen. Hij luistert en stuurt vanaf het begin op het vastleggen van intenties en afspraken. Hij ziet toe dat projecten hun plek krijgen binnen de besluitvorming van alle partijen. En natuurlijk besteedt hij veel aandacht aan gerichte communicatie, zowel intern ambtelijk en bestuurlijk, als extern naar private partijen en de bevolking. Daarnaast bewaakt hij de kwaliteit van de inhoud, zonder zich te laten meesleuren in de inhoudelijke complexiteit. Dat kan ons inziens alleen met een focus op procesmanagement én basiskennis over mobiliteit en ruimte. Wij leveren proces- en projectmanagers met inhoud. Met eigen inhoud en met het vermogen waar nodig die collegiale inhoudelijke hulplijn van gespecialiseerde collega's van Goudappel Coffeng of DAT.Mobility bij te schakelen. Ook hier loont de combinatie.

Interactieve planprocessen 2.0
Hun dagelijkse leefomgeving gaat burgers aan het hart. Ze komen daar voor op, tegenwoordig nog meer dan vroeger. Techniek baant de weg naar echte interactiviteit in planprocessen. Twitter maakte beleidsmakers en bestuurders extra benaderbaar. Op websites klikt de burger op onze elektronische kaart zijn ideeën door. 3D-simulaties vervangen rapporten. De digitale revolutie veranderde de kijk op planprocessen. Interactivietit is de nieuwe norm. Wij spelen daarop in. Zo starten we bijvoorbeeld al tijdens het opstellen van een gemeentelijk mobiliteitsplan met kleinschalige experimenten in de buurt. Het Nieuwe Procesmanagement is voor ons niet nieuw meer.

Gerelateerde werkvelden:

Strategie en beleid | Mobiliteitsplannen en verkeer| Gebiedsontwikkeling | Verkeersmanagement en -prognoses

Betrokken adviseurs