Smart Mobility

Gedragsbeïnvloeding en slimme technologie halen meer uit bestaande infrastructuur. Beter Benutten is dus bij uitstek een Goudappel-thema, waar we degelijke verkeerskundige analyses kunnen koppelen aan gedrag, ‘smart mobility’ en stakeholdermanagement. Goudappel zorgt voor een aantoonbaar ‘beter benutten’-effect.

Vernieuwende concepten concreet en werkend maken, is de kern van ons dienstenportfolio. Dat geldt zeker voor een breed thema als Beter Benutten. Met onze mobiliteitsdiensten als Spitsscoren en Spitsvrij hebben we aantoonbaar laten zien dat we de mobilist duurzaam andere keuzen kunnen laten maken: uit de spits en uit de auto voor bereikbare en leefbare regio’s. Die kennis staat klaar voor u als klant, om uw ‘beter benutten’-idee werkend te krijgen of te komen tot een effectief maatregelenpakket. We stonden niet voor niets aan de basis van de in het Beter Benutten-programma gehanteerde instrumenten, zoals de CROW-mobiliteitsscan (met de Benuttingsmeter en de Bereikbaarheidsindicator) en leveren we maar liefst drie experts in het Landelijke expertteam.

Gerelateerde werkvelden:

Verkeersmanagement en -prognoses | Onderzoek | Fiets 

Betrokken adviseurs