Smart Mobility

De wereld van mobiliteit is volop in beweging: technologie heeft een steeds grotere invloed op onze samenleving. De alsmaar grotere rekenkracht van computers en steeds sneller mobiel internet zorgen voor een samenleving waarin ‘alles’ met elkaar wordt verbonden. Dat heeft ook invloed op hoe we ons verplaatsen. Nieuwe vervoerswijzen, nieuwe vervoersdiensten en andere manieren om het verkeer aan te sturen worden ontwikkeld. Het gedrag van mensen verandert ook. Wat betekent dat voor de bereikbaarheid van onze steden en dorpen? We willen immers voorbereid zijn op de toekomst, vooral als de veranderingen elkaar snel opvolgen.

De term ‘smart mobility’ wordt op veel manieren gebruikt. De nadruk ligt vaak op alle technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op hoe we ons verplaatsen. Deze ontwikkelingen zelf zijn interessant, maar het wordt pas echt boeiend als we de koppeling maken met ons gedrag en de doelen die we als samenleving nastreven. Dát noemen wij bij Goudappel Coffeng en DAT.Mobility nieuwe mobiliteit.


Nieuwe mobiliteit is voor ons de kansen pakken die nieuwe technologie en diensten bieden om ons mobiliteitsysteem veiliger, duurzamer, schoner, aantrekkelijker én efficiënter te maken. Tegelijkertijd roept nieuwe technologie ook vragen op en is het belangrijk om zicht te hebben op de risico’s en sturingsmogelijkheden, zodat we er het maximale uithalen. Dat betekent ook: goed nadenken over welke rol je wilt en kunt hebben om deze nieuwe ontwikkelingen vorm te geven. Hoe zorgen we dat smart mobility onze steden en dorpen schoner, aantrekkelijker, bereikbaarder, veiliger en socialer maakt?

Wat hebben wij tot dusverre al gedaan op het gebied van Nieuwe Mobiliteit? 

Nieuwe mobiliteit is een gezamenlijke opgave. Lees verder > 

 
Zie ook: Verkeersmanagement en -prognoses | Onderzoek | Fiets 

Betrokken adviseurs