Smart Mobility

Smart Mobility staat voor het slim gebruiken van nieuwe informatie en communicatietechnologieën waardoor mobiliteit van mensen en goederen gemakkelijker en veiliger wordt en daarbij ook rekening wordt houden met vraagstukken zoals urbanisatie, verplaatsingsbehoefte, onderhoudskosten en tegelijkertijd het minimaliseren van de negatieve impacts daarvan op het gebied van milieu en het klimaat.

Het gaat daarbij niet alleen om de ontwikkeling van die technologie, maar juist ook om de kansen die de toepassing van die nieuwe technologie ons biedt om andere keuzes te maken. Mobiliteit wordt echt smart als we er in slagen de trends op het gebied van elektrificatie, connectiviteit, automatisering, data en nieuwe mobiliteitsconcepten zo te combineren en te optimaliseren dat mensen die ook graag willen gebruiken en maatschappelijke baten worden behaald.

Spannend
Nieuwe technologische ontwikkelingen nemen een vlucht en experimenten laten vaak veelbelovende resultaten zien. Het wordt echter spannend als er voordelen te behalen zijn die een inbreuk maken op de belangen en de verhoudingen tussen partijen: privaat versus overheid, individu versus maatschappij, nieuwkomers versus gevestigde belangen. Wat zijn dan die voordelen, en aan wie vallen ze toe, wie loopt welk risico, welke randvoorwaarden spelen er, en hoe organiseren en financieren we het implementatietraject.

De overheid zal zich moeten voorbereiden op deze veranderingen. Kansen benutten betekent keuzes maken: laten we ontwikkelingen vrij of kiezen we voor actieve bemoeienis in de vorm van organiseren, faciliteren, stimuleren en anticiperen, of, waar nodig, voor reguleren? Een duidelijke overheidsvisie op de toekomst helpt private partijen bij het vormgeven van deze ontwikkelingen. De uitdaging is om er voor te zorgen dat de technologie op een efficiënte en veilige manier wordt ingezet met oog voor het maatschappelijk belang.

Aan de wieg
De Goudappel Groep is al jaren actief op het gebied van Smart Mobility. We stonden aan de wieg van gebiedsgericht benutten en hebben de laatste jaren veel projecten mogen uitvoeren in het kader van Beter Benutten. We zijn betrokken bij grote projecten zoals de praktijkproef Amsterdam (PPA), spookfiles, Brabant In-Car, CHARM, Zelfrijdend vervoer op IJburg, DICTM tafels, de Data Top 8 en iCentrales. Tegelijkertijd hebben we tal van producten ontwikkeld ter ondersteuning van vraagstukken op het gebied van Smart Mobility als ook (deel)producten van Smart Mobility concepten zelf. Voorbeelden zijn de Mobiliteitsscan, korte termijn voorspelling, multi-modale reisplanner, maximumsnelheden applicatie en wegwerkmeldingen.

Onze werkvelden vormen een complete en consistente set aan expertises die door Smart Mobility ontwikkelingen meer dan ooit worden verbonden. We hebben een integrale benadering voor Smart Mobility ontwikkeld die gevisualiseerd wordt door het Smart Mobility wheel. Daarmee brengen we ontwikkelingen in perspectief en krijgen we oplossingen aan het rollen. De experts van Goudappel kunnen helpen de consequenties en impacts inzichtelijk te maken of de invoering ervan te begeleiden.

 

 

 

 

Gerelateerde werkvelden:

Verkeersmanagement en -prognoses | Onderzoek | Fiets 

Betrokken adviseurs