Strategie & beleid

Inhoudelijke expertise en de bestuurlijke vaardigheid om oplossingen voor elkaar te krijgen. Daar kiest Goudappel voor. We werken op alle niveaus van de beleidskolom: van het vaststellen van bestuurlijke doelen tot de uitvoering op straatniveau, inclusief de complexe beleid- en besluitvorming die daar vaak bij komt kijken. We initiëren en faciliteren, met als drijfveer: de stad of regio die u wilt zijn.

Mobiliteit raakt de kern van uw strategisch beleid. Economische vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn nauw met elkaar verweven. Daarom hebben we op een breed aantal terreinen specialistische kennis in huis en koesteren we onze procesvaardigheden. De politiek-bestuurlijke context is vaak complex, met veel actoren. Door probleemkennis, ‘drive’ en oplossingskennis bij elkaar te brengen, ontstaan de benodigde vernieuwende inzichten. Dus misschien is ons echte ‘specialisme’ wel het vermogen om kennisterreinen met elkaar te verbinden. Intern en extern.

Anders kijken
Bij ons werken friskijkers met deskundige bagage. We zijn onafhankelijk, kritisch en toekomstgericht. We weten immers wat er kan en durven dus wellicht ongewone oplossingen voor te stellen. Die aanpak loont. We genereren, samen met u, aansprekende perspectieven en de weg daar naar toe. Onze bijdrage kan variëren van een open klankbord-gesprek tot intensieve inhoudelijke en procesmatige begeleiding van uw bestuurlijk proces, van een klassiek adviesrapport tot interatieve sessies en bijbehorende communicatiestrategieen. Welke vorm ook passend is voor uw vraagstelling: wij zorgen voor de combinatie van inhoud en procesexpertise. We brengen feitelijkheden mee en het vermogen vooruit te kijken. Hoe ziet uw wereld er straks uit? En wat kunnen of moeten we dus vandaag in gang zetten?

Innovatie
Kennis- en ideeontwikkeling is een tweede natuur binnen ons bedrijf. Spelen met nieuwe ideeën, ongewone oplossingen uitproberen, ruimte geven voor een experiment, zijn nodig om plezier te houden in ons werk. En om vandaag te komen tot oplossingen voor de mobiliteitsvraagstukken van morgen.

Co-creatie
We innoveren zowel zelfstandig als met partners en opdrachtgevers. We investeren risicodragend mee in concepten waarin we geloven. Zo stonden we aan de basis van (destijds) vernieuwende concepten als verkeersordening, ‘Langzaam rijden, gaat sneller’, verkeersmodellering, mobiliteitsgedreven stadsontwikkeling, shared space, de bereikbaarheidskaart en spitsmijden.

Gerelateerde werkvelden:

Gebiedsontwikkeling | Procesmanagement | Verkeersmanagement en -prognoses | Onderzoek | Duurzame mobiliteit | Openbaar vervoer | Parkeren | Fiets 

Betrokken adviseurs