Verkeersmanagement en -prognoses

Verkeersmanagement levert een belangrijke bijdrage aan bereikbaarheid. Beschikbare wegen worden door een goede toepassing van verkeersmanagement optimaal benut. Mobilisten kunnen hierdoor weloverwogen keuzes maken ten aanzien van vervoerswijze, vertrektijd en route.

Goudappel speelt in op de dynamiek van verkeer en vervoer. Wij zien het wegennet als één geheel en gaan uit van een integrale benadering van bereikbaarheidsvraagstukken.Wij helpen klanten met een doelgerichte inzet van benuttingsmaatregelen en met optimaal management van verkeer en vervoer. We zorgen daarmee voor verbetering van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Ook voor de scheepvaart is verkeersmanagement een bruikbaar vak. Met op het land bewezen concepten, werken we aan vlotte, veilige en comfortabele doorstroming door rivieren en kanalen.  Dat komt goed uit, want wij verwachten nog veel groei in (groene) mobiliteit via het water.

Binnen de Goudappel-groep is MAPtm gespecialiseerd in operationeel verkeersmanagement, want we laten ook graag in de praktijk zien hoe het kan.

Verkeersprognoses

Wat brengt de toekomst? Verkeersmodellen bieden u zekerheid. Waar meningen en emoties vertroebelen, zorgen objectieve feitelijkheden voor een gezamenlijk toekomstbeeld. Goudappel is marktleider op het voorspellen van verkeer: nu, dadelijk, morgen, volgende week en in de verdere toekomst. En dat betekent voor uw plan- en besluitvormingsprocessen: verhelderende inzichten, overtuigingskracht, juridische borging en draagvlak. Daar gaat het ons om.

'Objectief vooruitkijken'

Voor ons is ‘objectief vooruitkijken’ een tweede natuur. We kunnen geavanceerde prognoses maken op allerlei manieren, maar ook ‘even snel in dit en dat model kijken voor een eerste indruk’ is typisch Goudappel. Inhoud en proces gaan daarbij hand in hand. De toepassingswijze is minstens zo belangrijk als de voorspellende gave van een verkeersmodel. Een nieuwe oeververbinding in 2020 is een heel ander vraagstuk dan een optimale dienstregeling. Een Raad van State vraagt een andere presentatie dan een inloopavond voor aanwonenden. De één wil cijfers de andere 3D animaties. Een MER-traject kent een andere dynamiek dan explorerende visievorming of de operations van een geavanceerde verkeerscentrale. We kijken naar wegverkeer, openbaar vervoer, loopstromen en vaarwegen. Het goede nieuws voor u is: het is onze zorg om u van deze complexiteit te ontlasten.

Onderbouwen en overtuigen

We brengen uw ambitie of plan een stap verder, snel en in de goede richting. We laten mensen objectief zien en begrijpen wat de oorzaken en gevolgen van een verkeerssituatie zijn. Zo komt er meer ruimte voor discussies over echte keuzen tussen belangen en het vinden van creatieve oplossingen. Dit proces willen we, voor u en samen met u, doorlopen. Want gemeenschappelijk inzicht creëert immers draagvlak, ook bij de eventuele ‘verliezers’ in de uiteindelijke besluitvorming.

Wij brengen voor elke situatie uw verkeer in beeld

Verkeersprognose is een mooi vak. In huis werken meer dan 30 specialisten dagelijks met passie om slimme modellen te beheren, toe te passen en te verbeteren. We stonden eind ’60 aan de basis van het vak. Uit onze kennis ontstond softwareplatform OmniTRANS dat als onderdeel van Plan.DAT nu geldt als standaard voor Nederland, Belgie en Australie. Meer dan 250 gemeenten baseren zich voor hun mobiliteitsbeleid op één of meer van onze verkeersmodellen.

Klaar voor de toekomst

We absorberen relevante (real time) data en trends. Nederland vergrijst, individualiseert en gaat ‘nieuw werken’. Smart phones en routeborden geven actuele verkeersadviezen. Ook dat is vooruitkijken. We lopen qua modelleringstechniek voorop in innovatie, dankzij door de combinatie van Goudappel Coffeng en DAT.Mobility. Samen beheersen we de IT, de modelleringstechniek en de toepassingskennis, omdat we weten hoe prognoses ten dienste moeten staan van het proces. Uw proces, want verkeersmodellering is maatwerk. Het is onze kracht om dat maatwerk snel, betrouwbaar en kosteneffectief te bieden.

Gerelateerde werkvelden:

Strategie & beleid | Verkeer & mobiliteitsplannen | Onderzoek | Milieu 

 

Betrokken adviseurs