“Gaan die 150 woningen aan de Schoolstraat wel passen qua verkeer en milieubelasting?”, “Moet die kruising ongelijkvloers worden, of past de divergerende-diamant-oplossing misschien beter?”, “Wat als die 5000 woningen langs het water geen parkeerplaats hebben - met welk vervoersmiddel gaan de bewoners dan naar het werk?”. Zomaar wat voorbeelden van vragen waar ik als adviseur verkeersmodellen wel raad mee weet.

Maar ook voor abstractere vragen zoals: “bprFunctie.each{|linktype,ab|linktype.each{|x|if x.class==Range;  x.to_a.each{|z|aplhaArray<<ab[0]; betaArray<<ab[1] }; else; aplhaArray<<ab[0]; betaArray<<ab[1]; end}; tmp<<linktype} - wat gebeurt hier en kan ik dit misschien beter insluiten in een ‘rescue’?” of andere vragen over de onderdelen onder de motorkap van een verkeersmodel kunnen opdrachtgevers bij mij terecht.

Ik vind het belangrijk om te werken aan oplossingen waarmee je echt verder kunt - daar haal ik namelijk mijn energie uit. Ook als dingen nog even snel tussendoor moeten, hou ik mijn focus. Bijvoorbeeld zodat de laatste cijfers de volgende dag nog in de raadsvergadering of op de bewonersavond meegenomen kunnen worden of dat die modeldoorrekening nog net even voor het weekend ‘aan geslingerd’ kan worden.

Werken bij Goudappel betekent voor mij bovendien dat ik door het opstellen en het toepassen van verkeersmodellen een belangrijke bijdrage kan leveren aan inzicht in de mobiliteit van (over)morgen.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Arnout