Wij zijn Goudappel

Als betrokken mobiliteitsexpert bieden we onze opdrachtgevers inzicht en handelingsperspectief. Zo creëren we gezamenlijk een betere leefomgeving voor iedereen, en dragen we bij aan het vergroten van de brede welvaart in de samenleving.

 • Ons verhaal

  Met ruim 250 experts werken we aan een betere leefomgeving voor iedereen.

  Lees ons verhaal
  ons verhaal
 • Eigendom en bestuur

  100% van onze aandelen is in handen van onze eigen medewerkers.

  Lees meer over onze organisatie
  Directie Goudappel Groep
 • Kennisdeling

  Onze belangrijkste pijler: kennis ontwikkelen én delen.

  Lees meer
  kennisdeling
 • MVO

  Via kennisdeling stimuleren we duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden.

  Lees meer
  iganga
 • Duurzaamheid

  We hebben hoge ambities: geen leaseauto's en zoveel mogelijk reizen met het ov.

  Lees meer
  Duurzaamheid

Al 60 jaar integrale mobiliteitsoplossingen

Sinds onze oprichting in 1963 vertalen we trends, data en inzichten naar beslisinformatie en handelingsperspectief voor onze opdrachtgevers. 

Lees meer over ons 60-jarig jubileum

Met ruim 250 experts werken aan een betere leefomgeving

Met onafhankelijk advies gebaseerd op de beste data, modellen en expertise, maken we een aantrekkelijke leefomgeving bereikbaar voor iedereen.

Ontdek ons verhaal
ons verhaal

Eigendom en bestuur

Doordat onze organisatie een bijzondere vorm van eigenaarschap kent, is onze advisering altijd onafhankelijk. Onze aandelen zijn namelijk 100% in handen van onze eigen medewerkers.

Lees meer over onze organisatie
Directie Goudappel Groep

Kennis ontwikkelen en delen

Om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de brede welvaart, zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om niet alleen kennis te ontwikkelen maar deze ook te delen. Dat doen we nadrukkelijk in binnen- en buitenland. 

Ontdek hoe wij kennis ontwikkelen en delen
Delen van kennis

Nationale en internationale samenwerkingen

We maken deel uit van een uniek netwerk van nationale en internationale partners, actief in verschillende deelaspecten van mobiliteit. Dat stelt ons in staat om kennis uit te wisselen en samen te werken aan de voortuitgang van mobiliteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte, in Nederland én daarbuiten. 

Lees meer over onze samenwerkingsverbanden
Samenwerken

Kwaliteit, veilig en gezond werken

Om onze opdrachtgevers duidelijk en transparant te adviseren, hechten we veel waarde aan kwaliteit, veiligheid en gezond werken. Zo zijn we gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 27001, ISO 20252 en voor de Safety Culture Ladder. 

Lees meer over onze kwaliteitszorg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ons steentje bijdragen aan de maatschappij doen we ook via Stichting Iganga. Een stichting opgericht in 2008 met als doel duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden stimuleren. Door uitwisseling van onze kennis dragen we dragen bij aan lokale projecten.

Lees meer over Iganga
iganga

Duurzaamheid

We hebben hoge duurzaamheidsambities. Naast dat we actief onze eigen CO₂-uitstoot verlagen - niemand heeft een leaseauto en we reizen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer - richten we ons ook op verduurzaming van de gehele keten.

Lees meer over onze duurzaamheidsambities
Duurzaamheid

Maak kennis met onze adviseurs

Benieuwd naar onze oplossing voor uw mobiliteitsvraagstuk? Leg uw uitdaging voor aan één van onze adviseurs.

Onze adviseurs