Wij zijn Goudappel

Als betrokken mobiliteitsexpert bieden we onze opdrachtgevers inzicht en handelingsperspectief. Zo creëren we gezamenlijk een betere leefomgeving voor iedereen, en dragen we bij aan het vergroten van de brede welvaart in de samenleving.

Ruim 250 bevlogen adviseurs werken aan een betere leefomgeving

Met onafhankelijk advies gebaseerd op de beste data, modellen en expertise, maken we een aantrekkelijke leefomgeving bereikbaar.

Lees ons verhaal

Eigendom en bestuur

Doordat onze organisatie een bijzondere vorm van eigenaarschap kent, is onze advisering altijd onafhankelijk. Onze medewerkers hebben namelijk 100% van de aandelen in handen.

Lees meer over onze organisatie
Directie Goudappel Groep

Ontwikkelen en delen van kennis

Goudappel heeft met ruim 250 adviseurs, die expert zijn op verschillende deelaspecten van het vakgebied mobiliteit, een schat aan kennis in huis. We houden ons naast kennisontwikkeling ook nadrukkelijk bezig met kennisdeling, zowel nationaal als internationaal. Dit zien wij als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en een goede manier om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de brede welvaart.

Lees meer over hoe wij kennis ontwikkelen en delen
Delen van kennis

Nationale en internationale samenwerkingen

We maken deel uit van een uniek netwerk van nationale en internationale partners, actief in verschillende deelaspecten van mobiliteit. Dat stelt ons in staat om kennis uit te wisselen en samen te werken aan de voortuitgang van mobiliteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte, in Nederland én daarbuiten. 

Lees meer over onze samenwerkingsverbanden
Samenwerken

Duurzaamheid

We hebben hoge ambities wanneer het gaat om duurzaamheid. Zo heeft geen enkele medewerker een leaseauto, en reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. We werken actief aan het verlagen van onze eigen CO2-uitstoot, maar richten ons ook op verduurzaming van de gehele keten.  

Lees meer over onze duurzaamheidsambities
OmniTRANS Horizon

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast duurzaam ondernemen, richten we ons ook op maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2008 hebben we daarom Stichting Iganga opgericht: een stichting met als doel duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden stimuleren. We dragen bij aan lokale projecten door uitwisseling van kennis over mobiliteit. 

Lees meer over Iganga
Iganga

Ga met ons in gesprek

Benieuwd naar onze oplossing voor uw mobiliteitsvraagstuk? Leg uw uitdaging voor aan één van onze adviseurs. Wij gaan graag met u in gesprek.

Onze adviseurs