Duurzaamheid

Goudappel vindt het belangrijk om als organisatie bij te dragen aan een samenleving waarin mensen prettig kunnen leven. Duurzaamheid is sterk verankerd in het DNA van onze dagelijkse werkzaamheden en onze mobiliteitskeuzes. Zo hebben onze medewerkers geen leaseauto en stimuleren we het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

Duurzaamheid

Dagelijks geeft Goudappel advies over het aanpakken van duurzame mobiliteit. Onderdeel van duurzame mobiliteit is het streven naar maximale CO₂-reductie. Onder het motto ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’ zijn we sinds 2013 gecertificeerd op de CO₂-Prestatieladder.

CO₂-prestatieladder gecertificeerd

De CO₂-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂ en kosten. Het laat zien hoe je als bedrijf werk maakt van duurzaamheid. Sinds 2021 staan we op trede 5; de hoogste trede van de CO₂-prestatieladder. We hebben onze CO₂-huishouding op orde. 

Lees meer over de CO₂-prestatieladder

Investeren in een duurzame levensstijl 

Goudappel stimuleert haar medewerkers om met de fiets of het openbaar vervoer te reizen. Elke medewerker ontvangt bij indiensttreding een NS- Business Card en krijgt de mogelijkheid deel te nemen aan ons fietsplan. Daarnaast faciliteren en stimuleren we het  thuiswerken. Ook sport en beweging staan hoog in het vaandel. We organiseren elk jaar diverse sportactiviteiten en we nemen deel aan sporttoernooien voor bedrijven. 

Meer weten?

We vertellen u graag alles over onze ambities op het gebied van duurzaamheid.

Neem contact op