Duurzaamheid

Goudappel zet hoog in op duurzaamheid. Wist u bijvoorbeeld dat geen enkele medewerker bij Goudappel in het bezit is van een leaseauto?

Duurzaamheid

We kunnen niet geloofwaardig over duurzame mobiliteit adviseren, als we niet zelf het goede voorbeeld geven. Het duurzame karakter van Goudappel zit verweven in Goudappel als bedrijf, van onze dagelijkse werkzaamheden tot aan onze mobiliteitskeuzes.

CO₂-prestatieladder gecertificeerd

Onder het motto ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’ zijn we sinds 2013 gecertificeerd op de CO₂-Prestatieladder. De CO₂-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂ en kosten. Het laat transparant zien hoe je als bedrijf werk maakt van duurzaamheid. Sinds 2021 staan we op de trede 5; de hoogste trede van de CO₂-prestatieladder. Concreet hebben we onze eigen CO₂-huishouding op orde, blijven we werken aan verdere verbetering en inspireren we ook partners om ons heen om duurzamer te werken. En natuurlijk verwerken we duurzaamheid in onze adviezen.

Lees meer over de CO₂-prestatieladder

Investeren in duurzame levensstijl en CO2-reductie

Goudappel stimuleert haar medewerkers om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te reizen. Elke medewerker ontvangt bij indiensttreding een OV Business Card en er zijn mogelijkheden om deel te nemen aan een fietsplan. Onze kantoren zijn geselecteerd op ligging vlakbij OV-knooppunten. Daarnaast faciliteren en stimuleren we thuiswerken.

Ook sport en beweging staan hoog bij ons in het vaandel. We stimuleren een actieve levensstijl bij onze medewerkers, organiseren sportactiviteiten en nemen deel aan sporttoernooien voor bedrijven. 

Meer weten?

We vertellen u graag meer over onze ambities op het gebied van duurzaamheid.

Neem contact op