Onze expertises

Mobiliteitsoplossingen van strategie tot en met uitvoering

Van een advies over het mobiliteitssysteem in 2040, tot onderzoek naar hoe mensen hun verplaatsing beleven, en van het duurzaam herinrichten van een stationsplein, tot het ontwikkelen en implementeren van een innovatief verkeersmodel. Wij zetten onze kennis van mobiliteit in de breedte in.

Strategie en ruimte

Goede en duurzame mobiliteitsoplossingen zijn een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende gemeente of regio. Dit gaat verder dan enkel bereikbaarheid. Mobiliteitsoplossingen moeten bijdragen aan hogere doelen als economische vitaliteit, gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en sociale inclusiviteit. Wij werken daarom altijd vanuit de integrale politiek-bestuurlijke doelen en ambities voor gebieden of regio’s: “Wat voor stad of regio wilt u zijn?” Vandaaruit bekijken we samen met u welke concrete mobiliteitsoplossingen en welk ontwerp voor de openbare ruimte hier het beste bij passen, en welke andere partijen u hier eventueel voor nodig heeft.

Lees meer over strategie en ruimte
Mobiliteitsplan

Netwerken en modellering

Met onze verkeers- en vervoerskennis zorgen we ervoor dat mobiliteitssystemen beter functioneren, en geven we mede vorm aan een goede benutting van bestaande infrastructuur. Dit doen we onder andere door het opstellen van verkeersmodellen, het uitvoeren van verkeersprognoses en het optimaliseren van verkeersregelinstallaties. Ook maken we verkeersmanagementplannen en geven we advies op het gebied van (tijdelijke) verkeersmaatregelen.

Lees meer over netwerken en modellering
Verkeersmodellering

Gebieds- en locatieontwikkeling

Van grootstedelijke gebiedsontwikkelingen tot meer kleinschalige locatieontwikkelingen, en van bestemmingsplannen tot omgevingsvergunningen - wij zorgen ervoor dat ontwikkelingen kunnen worden ingepast, rekening houdend met hun impact op de directe omgeving. Daarbij gaat het niet alleen om een veilige verkeersafwikkeling en een passend parkeeraanbod voor auto en fiets, maar ook om kwalitatief hoogwaardig ontwerp en het meewegen van milieueffecten en economische effecten. Waar relevant adviseren wij over deelmobiliteit en mobiliteitshubs. Wij brengen partijen bij elkaar, begrijpen het bestuurlijke spel en de belangen van ontwikkelende partijen en spreken de taal van juristen. Onze inzet: solide adviezen waarin we bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid verbinden.

Lees meer over gebieds- en locatieontwikkeling
Gebiedsontwikkeling

Beleids- en gedragsonderzoek

Veel mobiliteitsmaatregelen hebben pas effect wanneer mensen zich anders gaan gedragen. Voordat een bepaalde mobiliteitsoplossing wordt geïmplementeerd, is het dan ook belangrijk inzicht te hebben in hoe mensen daarop kunnen gaan reageren. Wij onderzoeken het mobiliteitsgedrag van mensen met een veelheid aan beschikbare data en onderzoekstechnieken. Hierdoor komen we tot rijke inzichten die onze klanten helpen bij hun besluitvorming. De onderzoeksmogelijkheden lopen uiteen van gedragsonderzoek tot belevingsonderzoek, en van monitoring en evaluatie tot analyse van big data.

Lees meer over beleids- en gedragsonderzoek
beleids- en gedragsonderzoek

Data en IT-oplossingen

Besluitvorming op basis van cijfers is belangrijk bij het voeren van effectief mobiliteitsbeleid. Daarnaast is het gebruik van actuele data cruciaal voor het maken van prognoses en om ontwikkelingen beter te kunnen volgen en begrijpen. Door onzekerheid en veranderingen in de mobiliteitsmarkt, is er behoefte aan data die overzichtelijk wordt gepresenteerd en die leidt tot handelingsperspectief. We bieden zowel standaard als maatwerk applicaties, bijvoorbeeld om data te ontsluiten en scenario’s te berekenen. Ook analyseren, verrijken en leveren wij mobiliteitsdata. Zo brengen we objectief inzicht voor betere besluitvorming.

Lees meer over data en IT-oplossingen
Data & IT-oplossingen

Mobiliteitsthema's

We ontwikkelen voortdurend onze kennis van mobiliteitsthema's die nú spelen. En we kijken ook alvast vooruit, want de wereld van de mobiliteit is continu in beweging. Wat betekent het dat de e-bikebezitter grotere afstanden aflegt? Welke mogelijkheden biedt smart mobility ons? Hoe gaan we vervoersarmoede tegen? Onze inzichten delen we graag met u. Neem een kijkje bij de verschillende thema's.

Bekijk de thema's waar we mee bezig zijn
Voetganger

Ga met ons in gesprek

Benieuwd naar onze oplossing voor uw mobiliteitsvraagstuk? Leg uw uitdaging voor aan één van onze adviseurs.

Bekijk onze adviseurs