Onze expertises

Mobiliteitsoplossingen van strategie tot en met uitvoering

Van een advies over het mobiliteitssysteem in 2040, tot onderzoek naar hoe mensen hun verplaatsing beleven, en van het duurzaam herinrichten van een stationsplein, tot het ontwikkelen en implementeren van een innovatief verkeersmodel. Wij zetten onze kennis van mobiliteit in de breedte in. 

Strategie en ruimte

Goede en duurzame mobiliteitsoplossingen zijn een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende gemeente of regio. Dit gaat verder dan enkel bereikbaarheid. Mobiliteitsoplossingen moeten bijdragen aan hogere doelen als economische vitaliteit, gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en sociale inclusiviteit. Wij werken daarom altijd vanuit de integrale politiek-bestuurlijke doelen en ambities voor gebieden of regio’s: “Wat voor stad of regio wilt u zijn?” Vandaaruit bekijken we samen met u welke concrete mobiliteitsoplossingen en welk ontwerp voor de openbare ruimte hier het beste bij passen, en welke andere partijen u hier eventueel voor nodig heeft.

Lees meer over strategie en ruimte
Strategie en ruimte

Netwerken en modellering

Met onze verkeers- en vervoerskennis zorgen we ervoor dat mobiliteitssystemen beter functioneren, en geven we mede vorm aan een goede benutting van bestaande infrastructuur. Dit doen we onder anderen door het opstellen van verkeersmodellen, het uitvoeren van verkeersprognoses, het optimaliseren van verkeersregelinstallaties, maar ook door het maken van verkeersmanagementplannen en het geven van advies op het gebied van (tijdelijke) verkeersmaatregelen.

Lees meer over netwerken en modellering
Verkeersmanagement

Gebieds- en locatieontwikkeling

Van grootstedelijke gebiedsontwikkelingen tot meer kleinschalige locatieontwikkelingen, en van bestemmingsplannen tot omgevingsvergunningen; wij zorgen ervoor dat ontwikkelingen kunnen worden ingepast, rekening houdend met hun impact op de directe omgeving. Daarbij gaat het niet alleen om een veilige verkeersafwikkeling en een passend parkeeraanbod voor auto en fiets, maar ook om kwalitatief hoogwaardig ontwerp, en het meewegen van milieueffecten en economische effecten. Waar relevant adviseren wij over deelmobiliteit en mobiliteitshubs. Wij brengen partijen bij elkaar. Wij begrijpen het bestuurlijke spel en de belangen van ontwikkelende partijen, en we spreken de taal van juristen. Onze inzet: solide adviezen waarin wij bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid verbinden.

Lees meer over gebieds- en locatieontwikkeling
Gebiedsontwikkeling

Beleids- en gedragsonderzoek

Veel mobiliteitsmaatregelen hebben pas effect wanneer mensen zich anders gaan gedragen. Voordat een bepaalde mobiliteitsoplossing wordt geïmplementeerd, is het dan ook van belang inzicht te hebben hoe mensen daarop kunnen gaan reageren. Wij onderzoeken het mobiliteitsgedrag van mensen gebaseerd op een veelheid aan beschikbare data en onderzoekstechnieken. Hierdoor komen wij tot rijke inzichten die onze klanten helpen bij hun besluitvorming. De onderzoeksmogelijkheden lopen uiteen van gedragsonderzoek tot belevingsonderzoek, en van monitoring en evaluatie tot analyse van big data.

Lees meer over beleids- en gedragsonderzoek
Beleids- en gedragsonderzoek homepage

Data en IT-oplossingen

Besluitvorming op basis van cijfers is belangrijk bij het voeren van effectief mobiliteitsbeleid. Daarnaast is het gebruik van actuele data cruciaal voor het maken van prognoses, maar ook om ontwikkelingen beter te kunnen volgen en begrijpen. Door onzekerheid en veranderingen in de mobiliteitsmarkt, is er behoefte aan data die overzichtelijk wordt gepresenteerd en die leidt tot handelingsperspectief. Wij bieden zowel standaard als maatwerk applicaties, bijvoorbeeld om data te ontsluiten en scenario’s te berekenen. Ook analyseren, verrijken en leveren wij mobiliteitsdata. Zo brengen wij objectief inzicht voor betere besluitvorming.

Lees meer over data en IT-oplossingen
OmniTRANS Analytics

Mobiliteitsthema's

Wij zijn voortdurend bezig onze kennis van thema's die nú spelen op het gebied van mobiliteit, verder te ontwikkelen. En we kijken ook alvast vooruit, want de wereld van de mobiliteit is continu in beweging. Wat betekent het dat de e-bikebezitter grotere afstanden aflegt? Welke mogelijkheden biedt 'smart mobility' ons? Hoe gaan we vervoersarmoede tegen? De inzichten die wij opdoen, delen wij graag met u. Neem een kijkje bij de verschillende thema's.   

Bekijk de verschillende thema's
Fietsen buitengebied

Ga met ons in gesprek

Benieuwd naar onze oplossing voor uw mobiliteitsvraagstuk? Leg uw uitdaging voor aan één van onze adviseurs.

Bekijk onze adviseurs