Data en IT-oplossingen

Data en IT 4

Data is een onlosmakelijk en groeiend onderdeel van de mobiliteitswereld van vandaag. Maar data worden pas echt waardevol wanneer deze leiden tot informatie en kennis. Dat.mobility is het onderdeel van Goudappel waarbinnen alle expertise op het gebied van data, GIS en softwareontwikkeling is gebundeld. We zetten data om in informatie, inzichten en handelingsperspectief om zo uw mobiliteitsvraagstuk te beantwoorden. 

Datagedreven werken

Data zijn in toenemende mate een grondstof voor beslisinformatie in het mobiliteitsdomein. Maar hoe kom je in het bos van databronnen tot de juiste inzichten? We verwerken, verrijken, presenteren en analyseren allerlei databronnen, en creëren hiermee relevante inzichten, zowel op landelijk als op wijkniveau, en alles hier tussenin. We adviseren u ook over welke datastrategie het meest passend is voor uw mobiliteitsopgave. 

We leveren diensten en producten in verschillende stadia. Zo ontwikkelen we tussenproducten zoals digitale netwerken voor verkeersmodellering of databases met verkeersgegevens. Maar we verwerken databronnen ook tot eindproducten, zoals voor monitoringsopgaven, strategische bereikbaarheidsanalyses, of klimaat- en milieuvraagstukken. Welke beleidsvraag u ook heeft, wij maken de staat van mobiliteit in uw regio inzichtelijk en adviseren u hierover.  

Datagedreven mobiliteitsbeleid

Mobiliteitsdoelen behalen door het continu meten en bijsturen op basis van betrouwbare data.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

datagedreven mobiliteitsbeleid

Applicaties en IT-oplossingen

Voor het analyseren en verwerken van al deze data zijn specialistische IT-oplossingen nodig. Onze softwareontwikkelaars ontwikkelen maatwerk software voor uw vraagstuk. We integreren deze oplossingen volledig in uw werkproces en valideren en bewaken de applicaties. 

Met onze kennis van data, mobiliteit en IT zorgen we ervoor dat de eindgebruikers optimaal toegang hebben tot de juiste beslisinformatie. Daarnaast ontwikkelen en beheren we ook eigen producten voor het berekenen en ontsluiten van mobiliteitsinformatie. We innoveren in nieuwe rekenalgoritmes voor verkeersmodellering en datakoppelingen, waarvoor we intensief samenwerken met Nederlandse technische universiteiten. Ook voor úw applicatievraagstukken bieden wij een oplossing. 

De mogelijkheden op het gebied van data-analyses en IT-oplossingen

 • Analyses bereikbaarheid

  Inzicht in de bereikbaarheid van belangrijke locaties en de ontplooiingsmogelijkheden van groepen mensen.

  /nl/expertises/data-en-it-oplossingen/bereikbaarheidsanalyses
 • Maatwerk IT-oplossingen

  Maatwerk oplossingen voor data-gerelateerde mobiliteitsvraagstukken.

  /nl/expertises/data-en-it-oplossingen/maatwerk-it-oplossingen
 • Dataverrijking

  Verbeteren en koppelen van digitale databestanden met andere bronnen.

  /nl/expertises/data-en-it-oplossingen/dataverrijking
 • Monitoring milieueffecten

  Voor het berekenen van mobiliteitseffecten op het milieu en klimaat.

  /nl/expertises/data-en-it-oplossingen/monitoring-milieueffecten

Onze producten

 • Nederlands Loopstromenmodel

  Inzicht in de bewegingen en motieven van de voetganger en een aanpak hoe deze te beïnvloeden.

  /nl/expertises/data-en-it-oplossingen/nederlands-loopstromenmodel
 • Nederlands Verplaatsingspanel (NVP)

  Dé databron voor beter en kosteneffectief meten, monitoren en evalueren van mobiliteitsbeleid.

  /nl/expertises/data-en-it-oplossingen/nederlands-verplaatsingspanel
 • OmniTRANS Expert

  De meest gebruikte software voor verkeersmodellering in Nederland.

  /nl/expertises/data-en-it-oplossingen/verkeersmodelleringssoftware-omnitrans-ex…
 • OmniTRANS Analytics

  Webbased tool voor krachtige en aantrekkelijke visualisaties van mobiliteitsdata.

  /nl/expertises/data-en-it-oplossingen/omnitrans-analytics
 • OmniTRANS Spectrum

  Inzicht in mobiliteit op basis van actuele, landsdekkende en uniforme data op elk schaalniveau.

  /nl/expertises/data-en-it-oplossingen/omnitrans-spectrum
 • iCinity

  Applicatie voor het presenteren en analyseren van luchtkwaliteit en geluidshinder.

  /nl/expertises/data-en-it-oplossingen/icinity
 • Kruispuntwijzer

  Rekentool voor het inzichtelijk maken van capaciteit en doorstroming van kruispuntvormen.

  /nl/expertises/data-en-it-oplossingen/kruispuntwijzer
 • Rijcurvesimulatie

  CURSIM is een plug-in voor rijcurvesimulaties in CAD-systemen voor een passend weg en -kruispuntontwerp.

  /nl/expertises/data-en-it-oplossingen/rijcurvesimulaties

Benieuwd wat Dat.mobility voor u kan betekenen?

Ga met ons in gesprek over de mogelijkheden die onze data en IT-oplossingen u bieden.

Neem contact op met Eric