Bereikbaarheidsanalyses

Bereikbaarheidsanalyses

Benieuwd welke inwoners in uw stad de meeste moeite hebben om op het werk te komen? Of in welke wijken u uw deelconcept het beste kunt uitrollen? De multimodale bereikbaarheid van gebieden en de ontwikkelingsmogelijkheden van specifieke groepen mensen zijn belangrijk bij het maken van afgewogen keuzes. Wij genereren deze inzichten door verschillende databronnen te combineren.

Verschillende gegevensbronnen

Enkele voorbeelden van gegevens die we gebruiken zijn waargenomen reistijden voor autoverkeer uit FCD-data, dienstregelingen voor openbaar vervoer uit GFTS, en voor fietsverkeer berekende reistijden of op basis van GPS. Afhankelijk van de vraagstelling koppelen we deze reistijden aan informatie over verkeersdrukte, ongevallen en andere relevante gegevens in de ruimtelijke omgeving. Voorbeelden zijn het aantal inwoners en arbeidsplaatsen, locaties van OV-knooppunten, fietsenstallingen, etc.

Differentiëren naar doelgroep

We kunnen de bereikbaarheid van inwoners en werkplekken ook differentiëren naar doelgroep, met behulp van een synthetische populatie van de Nederlandse bevolking. Daarnaast kunnen we, door koppeling met verkeersmodellen, rekening houden met meerdere realiteiten en prognosescenario's. Op deze manier geven we een gedetailleerd inzicht in de blinde vlekken van het huidige mobiliteitssysteem en kunnen we mogelijke oplossingen toetsen.

Een beter vertrekpunt voor mobiliteitsbeleid

De resultaten maken we inzichtelijk in kaartbeelden, die we toegankelijk maken via onze webbased applicatie OmniTRANS Analytics. Deze kaartbeelden bieden een helder gevisualiseerd vertrekpunt voor beleidsontwerp, een monitoringsopgave of een mobiliteitsvisie. Het data-gedreven inzicht in de huidige bereikbaarheid dat hiermee wordt verkregen, draagt bij aan de ontwikkeling van een effectief en helder onderbouwd mobiliteitsbeleid.

OmniTRANS Analytics

Mobiliteitsdata toegankelijker maken, om zo de juiste inzichten eruit te halen en deze visueel krachtig en aantrekkelijk te presenteren.

Lees meer

Oplossing

OmniTRANS Analytics

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over mogelijkheden op het gebied van bereikbaarheidsanalyses.

Neem contact op met Sander