Bereikbaarheid campussen Metropoolregio Rotterdam Den Haag in kaart gebracht

Project

Campus Rotterdam

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn meerdere campussen te vinden. Een van de speerpunten van de MRDH is om de samenwerking tussen deze campussen te versterken. Om de bereikbaarheid van deze campussen onderling en de bereikbaarheid van iedere campus voor studenten en docenten in kaart te brengen, werd Goudappel gevraagd om een analyse uit te voeren en een advies uit te brengen. De belangrijkste conclusie? Vooral het verbeteren van bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets wordt aangeraden.

Twaalf onderzochte campussen

In dit onderzoek zijn twaalf campuslocaties meegenomen. Het gaat om tien mbo- en hbo-campussen en twee relevante wo-campuslocaties. De bereikbaarheid van deze twaalf locaties is in kaart gebracht voor de vervoerswijzen auto, fiets en openbaar vervoer. 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag met de onderzochte campussen

De onderzochte campussen binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Wat hebben we gedaan?

Er zijn drie type bereikbaarheidsanalyses uitgevoerd. Als eerste is per campus bepaald wat in de omgeving het potentieel is aan studenten of werknemers. Hiervoor is het aantal inwoners woonachtig binnen 45 minuten reistijd van de campussen geanalyseerd. 

Ten tweede is de onderlinge bereikbaarheid van de campussen bepaald, opgesplitst in vier sectoren: IT-campussen, food & agriculture campussen, technische & groene campussen en maritieme campussen. Ten slotte voerden we een verdiepende analyse uit voor de reistijd van huidige medewerkers en studenten.

Belangrijkste conclusies en adviezen

De belangrijkste conclusies en adviezen uit het onderzoek:

 • Promoot duurzame vervoerwijzen voor studenten en medewerkers
  • Denk aan het stimuleren van de (e-)fiets, ov en e-mobiliteit
 • Verbeter het natransport
  • Bijvoorbeeld met aantrekkelijke en directe fiets- en looproutes naar de dichtstbijzijnde ov-voorzieningen
 • Voer een bereikbaarheidstoets uit bij locatiekeuze voor nieuwe campussen
 • Verbeter de onderlinge bereikbaarheid van de campussen per sector
  • Niet alle campussen zijn onderling binnen 45 minuten te bereiken met ov of fiets
 • Specifiek zien we voor een aantal campussen kansen om (onbenut) potentieel (lees: studenten en werknemers) aan te trekken
  • Zo heeft de Dutch Innovation Factory momenteel veel studenten uit Den Haag en maar weinig uit Rotterdam, terwijl die twee steden ongeveer even ver liggen (zie afbeelding hieronder)
Bereikbaarheidskaart van de Dutch Innovation Factory

Bereikbaarheidskaart van de Dutch Innovation Factory

Meer weten over de bereikbaarheid van campussen binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag? Download het hele onderzoek hier

Opdrachtgever: Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Jaar: 2021