Ik word enthousiast van complexe vraagstukken over de toekomst van onze steden wereldwijd. Mobiliteit en ruimte spelen hierin namelijk een grote rol.

Door mijn brede achtergrond in Bouwkunde en Transport, Infrastructuur en Logistiek (ik volgde beide studies aan de TU Delft) heb ik zowel de stedenbouwkundige als de verkeerskunde kant van ons vakgebied mogen ervaren. Mijn kennis ligt daarom ook juist op dit raakvlak tussen mobiliteit en de stedelijke omgeving en ik zie die integrale blik en out of the box kunnen denken als mijn sterkste krachten.

Eerder was ik werkzaam bij de TU Delft, waar ik onderzoek deed naar walkable and bikeable cities, zowel in Nederland als internationaal. In het kader daarvan heb ik meegewerkt aan diverse internationale strategische ontwerpopgaven voor steden zoals Johannesburg en Sao Paulo. Die (internationale) maatschappelijke waarde vind ik nu terug in mijn werk bij Goudappel, waar ik sinds 2017 werk als adviseur mobiliteit & ruimte.

Binnen Goudappel werk ik mee aan diverse projecten: van belevingsonderzoek, (internationale) strategie, visie en ontwerp in de openbare ruimte tot ontwerpend onderzoek. Daarnaast ben ik bestuurslid van de ANBI stichting Iganga, waar ik me inzet voor duurzame mobiliteit en kennisoverdracht in de global south. Ik heb een radar voor maatschappelijk en sociaal belang en hecht veel waarde aan het denken vanuit de mens wanneer het gaat om de openbare ruimte. 

Lees ook het whitepaper over duurzame mobiliteit dat ik samen met collega's schreef.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Ilse