Thema's

 • Brede welvaart

  De rode draad door ons werk: het vergroten van de brede welvaart.

  Brede Welvaart
 • Deelmobiliteit

  Kansrijk middel voor CO₂-reductie, ruimtebesparing en sociale inclusie.

  deelmobiliteit
 • Fiets

  Zelfs in Nederland is het fietssysteem nog niet af. Ontdek nieuwe ontwikkelingen.

  fiets
 • Hubs en Mobility-as-a-Service

  Door velen gezien als heilige graal. Gaan voor succes? Kies een gedegen aanpak.

  Hub
 • Klimaat en energie

  Inzetten op duurzame mobiliteit is essentieel om de klimaatdoelen te halen.

  Klimaat.jpg
 • Logistiek

  Hoe verankeren we goederenvervoer in ons mobiliteitsbeleid?

  Logistiek.png
 • Openbaar vervoer

  Maatschappelijk vraagstuk? Openbaar vervoer draagt bij aan de oplossingen.

  Openbaar vervoer thema
 • Smart mobility

  Nieuwe technologieën die mobiliteit veiliger, duurzamer én efficiënter maken.

  smart mobility
 • Verkeersveiligheid

  Iedereen elke dag veilig thuis: ontdek hoe we werken aan een veiliger Nederland.

  Verkeersveiligheid.png
 • Voetganger

  De meest duurzame vorm van mobiliteit en toch vaak nog onderbelicht: lopen.

  Lopen door stad

Brede welvaart als rode draad door ons werk

Door een betere leefomgeving te creëren voor iedereen, dragen we bij aan het vergroten van de brede welvaart in de samenleving.

Bekijk onze visie op brede welvaart

Deelmobiliteit

Een veelbelovend middel voor maatschappelijke doelen zoals CO₂-reductie, ruimtebesparing, betere bereikbaarheid en sociale inclusie. Maar wel alleen als onderdeel van een mix aan maatregelen.

Ontdek de potentie van deelmobiliteit
Deelmobiliteit auto

Fiets

Fietsen zorgt voor leefbare steden die goed bereikbaar zijn. Wie trappend de auto laat staan, belast lucht en daarmee klimaat stukken minder. Reisbetrouwbaarheid stijgt, verblijfsgenot en verkeersveiligheid in binnensteden nemen toe. Bovendien draagt fietsen bij aan onze gezondheid.

Lees meer over de rol van de fiets in mobiliteitsbeleid
fietsen bos.jpg

Hubs en Mobility-as-a-Service

Hubs en Mobility-as-a-Service: door velen gezien als de heilige graal voor mobiliteitsuitdagingen. Wij ontwikkelden niet alleen een typologie voor de hub, maar werkten ook aan verschillende visies en uitwerkingen van opgaven rondom de hub.

Lees meer over hubs en MaaS
hub maas

Klimaat en energie

Klimaatverandering is de belangrijkste uitdaging voor de komende decennia. En aangezien mobiliteit voor een kwart verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot, is er werk aan de winkel. Bij dat werk helpen we graag, zowel in visievorming, beleidsontwikkeling als monitoring.

Ontdek hoe u inzet op duurzame mobiliteit
Thema Klimaat & Energie

Logistiek

Logistiek is een belangrijk onderdeel van ons mobiliteitssysteem en biedt volop kansen. Maar dan moeten we logistiek wel optimaal onderdeel van (mobiliteits)beleid uit laten maken.

Lees meer over het belang van logistiek
Logistiek

Openbaar vervoer

Er is nog volop ruimte voor beter openbaar vervoer. Juist door de schakels te versterken naar ruimtelijke planning en planvorming, energievraagstukken en andere mobiliteitsvormen op het gebied van beleid, uitvoering en monitoring. Of het nu gaat om ‘Het nieuwe 30’, ‘een miljoen huizen bouwen’ of ‘het energienet is vol’ - openbaar vervoer draagt bij aan de oplossingen.

Ontdek waarom openbaar vervoer zo belangrijk is
ov

Smart mobility

De alsmaar grotere rekenkracht van computers en steeds sneller mobiel internet zorgen voor een samenleving waarin ‘alles’ met elkaar wordt verbonden. Dat heeft ook invloed op hoe we ons verplaatsen. Nieuwe vervoerswijzen, nieuwe vervoersdiensten en andere manieren om het verkeer aan te sturen worden ontwikkeld en het gedrag van mensen verandert. Hoe benutten we de kansen die smart mobility ons biedt?

Bekijk welke kansen smart mobility biedt
Smart mobility

Verkeersveiligheid

Vanuit het motto: iedereen iedere dag veilig thuis, werken we iedere dag aan een veiliger Nederland. Dat gaat verder dan het reduceren van het aantal verkeersslachtoffers: verkeersveiligheid draagt ook bij aan leefbaarheid van onze omgeving.

Lees meer over verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid

Voetganger

Lopen is geen nieuwe vorm van mobiliteit: het is de meeste gebruikte vorm om van A naar B te komen. Voetgangers spelen een belangrijke rol in onze steden en dorpen: wie zich te voet verplaatst, draagt bij aan een aantrekkelijke en sociale stad voor iedereen.

Ontdek hoe we de voetganger voorop zetten
Lopen door stad

Verder praten?

Ga met een van onze adviseurs in gesprek over bovenstaande thema's.

Neem contact op