Thema's

 • Brede welvaart

  De rode draad door ons werk: het vergroten van de brede welvaart.

  Brede Welvaart
 • Deelmobiliteit

  Kansrijk middel voor CO₂-reductie, ruimtebesparing en sociale inclusie.

  deelmobiliteit
 • Fiets

  Zelfs in Nederland is het fietssysteem nog niet af. Ontdek nieuwe ontwikkelingen.

  fiets
 • Hubs en Mobility-as-a-Service

  Door velen gezien als heilige graal. Gaan voor succes? Kies een gedegen aanpak.

  Hub
 • Klimaat en energie

  Inzetten op duurzame mobiliteit is essentieel om de klimaatdoelen te halen.

  Klimaat.jpg
 • Logistiek

  Hoe verankeren we goederenvervoer in ons mobiliteitsbeleid?

  Logistiek.png
 • Openbaar vervoer

  Maatschappelijk vraagstuk? Openbaar vervoer draagt bij aan de oplossingen.

  Openbaar vervoer thema
 • Smart mobility

  Nieuwe technologieën die mobiliteit veiliger, duurzamer én efficiënter maken.

  smart mobility
 • Verkeersveiligheid

  Iedereen elke dag veilig thuis: ontdek hoe we werken aan een veiliger Nederland.

  Verkeersveiligheid.png
 • Voetganger

  De meest duurzame vorm van mobiliteit en toch vaak nog onderbelicht: lopen.

  Lopen door stad

Brede welvaart als rode draad door ons werk

Met slimme mobiliteitsoplossingen die brede welvaart vergroten, creëren we een duurzame samenleving waarin ieder mens prettig kan bewegen.

Bekijk hoe u brede welvaart toepast in beleid én de praktijk

Deelmobiliteit

Deelmobiliteit is een veelbelovend middel voor meerdere maatschappelijke doelen zoals CO₂-reductie, ruimtebesparing, betere bereikbaarheid en sociale inclusie. Maar wel alleen als onderdeel van een mix aan gerichte maatregelen.

Ontdek hoe u deelmobiliteit succesvol stimuleert
Deelmobiliteit auto

Fiets

De fiets speelt een belangrijke rol voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze steden en dorpen. Ook in Nederland is er nog volop ruimte voor verbetering van fietsnetwerken en fietsveiligheid.

Lees meer over de potentie van de fiets
fietsen bos.jpg

Hubs en Mobility-as-a-Service

Mobiliteitshubs en Mobility-as-a-Service: door velen gezien als de heilige graal voor mobiliteitsuitdagingen. Ze worden echter pas een succes in de praktijk met een doordachte aanpak. Daarom ontwikkelden we niet alleen een typologie voor de hub, maar werkten we ook aan verschillende visies en uitwerkingen van opgaven rondom de hub.

Bekijk hoe u aan de slag kunt met hubs en MaaS
Hubs

Klimaat en energie

Klimaatverandering is de belangrijkste uitdaging voor de komende decennia. Aangezien mobiliteit voor een kwart verantwoordelijk is voor de CO₂-uitstoot, is er werk aan de winkel. Daar helpen we graag bij, zowel in visievorming en beleidsontwikkeling als monitoring.

Ontdek hoe u duurzame mobiliteit bevordert
Duurzame mobiliteit

Logistiek

Logistiek is een belangrijk onderdeel van ons mobiliteitssysteem en biedt volop kansen. Maar dan moeten we logistiek wel optimaal onderdeel van (mobiliteits)beleid uit laten maken. Bij Goudappel helpen we om logistiek integraal te beschouwen.

Lees hoe u logistiek een integraal onderdeel maakt van mobiliteitsbeleid
Logistiek

Openbaar vervoer

Of het nu gaat om verkeersveiligheid, de woningbouwopgave of de energietransitie - openbaar vervoer draagt bij aan de oplossingen. Door openbaar vervoer te verbinden met beleid, uitvoering en monitoring, creëren we ruimte voor beter openbaar vervoer.

Ontdek hoe u aan de slag gaat met beter openbaar vervoer
ov

Smart mobility

Digitale innovatie en technologieën zorgen voor een samenleving waarin ‘alles’ met elkaar wordt verbonden. Dat heeft ook invloed op hoe we ons verplaatsen. Er worden nieuwe vervoerswijzen en vervoersdiensten ontwikkeld en de manier waarop we ons verplaatsen en het verkeer aan sturen verandert. Dat biedt veel kansen.

Bekijk hoe u de potentie van smart mobility benut
Smart mobility

Verkeersveiligheid

Vanuit het motto: iedereen iedere dag veilig thuis, werken we iedere dag aan een veiliger Nederland. Dat gaat verder dan het reduceren van het aantal verkeersslachtoffers: verkeersveiligheid draagt ook bij aan de leefbaarheid van onze omgeving.

Lees hoe we bijdragen aan verkeersveiliger Nederland
Verkeersveiligheid

Voetganger

Lopen is geen nieuwe vorm van mobiliteit: het is de meeste gebruikte vorm om van A naar B te komen. Voetgangers spelen dan ook een belangrijke rol in onze steden en dorpen: wie zich te voet verplaatst, draagt bij aan een aantrekkelijke en sociale stad voor iedereen. Daarvoor is het wel nodig de voetganger meer aandacht te geven in beleidsvorming.

Ontdek hoe u de voetganger voorop zet
Lopen door stad

Verder praten?

Ga met een van onze adviseurs in gesprek.

Bekijk onze adviseurs