Thema's

Wij zijn voortdurend bezig onze kennis van thema's die spelen op het gebied van mobiliteit, verder te ontwikkelen. Hiermee helpen we u voorop te lopen met uw mobiliteitsbeleid. Bekijk de verschillende thema's die momenteel centraal staan.

Brede welvaart als rode draad door ons werk

Door een betere leefomgeving te creëren voor iedereen, dragen we bij aan het vergroten van de brede welvaart in de samenleving.

Lees meer over onze visie op brede welvaart

Deelmobiliteit

Deelmobiliteit is een veelbelovend middel voor CO₂-reductie, ruimtebesparing, betere bereikbaarheid en sociale inclusie. Lees meer over de potentie van deelmobiliteit.

Lees meer over deelmobiliteit
Deelmobiliteit auto

Fiets

Fietsen zorgt voor leefbare steden die goed bereikbaar zijn. Wie trappend de auto laat staan, belast lucht en daarmee klimaat stukken minder. Reisbetrouwbaarheid stijgt. Verblijfsgenot en verkeersveiligheid in binnensteden nemen toe. We blijven vitaal en gezond. Lees meer over de rol van de fiets in uw mobiliteitsbeleid. 

Lees meer over de fiets
Fietsen Amsterdam

Hubs

De mobiliteitshub is een trend en wordt door veel bestuurders gezien als de heilige graal voor mobiliteitsuitdagingen. Goudappel ontwikkelde niet alleen een typologie voor de hub, maar werkte ook aan verschillende visies en uitwerkingen van opgaven rondom de hub. 

Lees meer over hubs
Mobiliteitshub

Klimaat en energie

Klimaatverandering is de belangrijkste uitdaging voor de komende decennia. En aangezien mobiliteit voor een kwart verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot, is er werk aan de winkel. Bij dat werk helpt Goudappel graag. In zowel visievorming, beleidsontwikkeling als monitoring.

Lees meer over klimaat en energie
Klimaat en energie

Logistiek

Logistiek is een belangrijk onderdeel van ons mobiliteitssysteem. Welke kansen zijn er? En hoe maken we logistiek een optimaal onderdeel van (mobiliteits)beleid?

Lees meer over logistiek
Logistiek

Openbaar vervoer

Er is nog volop ruimte voor beter openbaar vervoer. Juist door de schakels te versterken naar ruimtelijke planning en planvorming, energievraagstukken en andere mobiliteitsvormen op het gebied van beleid, uitvoering en monitoring. Of het nou gaat om ‘Het nieuwe 30’, ‘een miljoen huizen bouwen’ of ‘het energienet is vol’. Openbaar vervoer draagt bij aan de oplossingen.

Lees meer over openbaar vervoer
OV

Smart mobility

De wereld van mobiliteit is volop in beweging: technologie heeft een steeds grotere invloed op onze samenleving. De alsmaar grotere rekenkracht van computers en steeds sneller mobiel internet zorgen voor een samenleving waarin ‘alles’ met elkaar wordt verbonden. Dat heeft ook invloed op hoe we ons verplaatsen. Nieuwe vervoerswijzen, nieuwe vervoersdiensten en andere manieren om het verkeer aan te sturen worden ontwikkeld. Het gedrag van mensen verandert ook. Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van onze steden en dorpen?

Lees meer over smart mobility
Smart mobility

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid loopt als een rode draad door al onze expertisegebieden. Natuurlijk willen we het aantal verkeersslachtoffers reduceren tot 0. Maar daarnaast kunnen we met een focus op verkeersveiligheid bijdragen aan de leefbaarheid van een omgeving. Een gebied wordt hierdoor niet alleen veiliger, maar ook veel prettiger om in te verblijven.  

Lees meer over verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid

Voetganger

Lopen is geen nieuwe vorm van mobiliteit, het is de meeste gebruikte vorm om van A naar B te komen of voor het maken van een ommetje. Voetgangers spelen een belangrijke rol in onze steden en dorpen: wie zich te voet verplaatst, draagt bij aan een aantrekkelijke en sociale stad voor iedereen.

Lees meer over de voetganger
Lopen door stad

Verder praten?

Interesse om verder te praten over één van de hierboven genoemde thema's?

Neem contact op