Openbaar vervoer

Oplossing voor meerdere maatschappelijke doelen
Openbaar vervoer thema

Er is nog volop ruimte voor beter openbaar vervoer. Juist door de schakels te versterken naar ruimtelijke planning en planvorming, energievraagstukken en andere mobiliteitsvormen op het gebied van beleid, uitvoering en monitoring. Of het nou gaat om ‘Het nieuwe 30’, ‘een miljoen huizen bouwen’ of ‘het energienet is vol’. Openbaar vervoer draagt bij aan de oplossingen.

Drie pijlers

Goudappel vormt en versterkt die schakels, want ruimtelijke ontwikkelingen en de energietransitie worden mede mogelijk gemaakt door goed openbaar vervoer. Openbaar vervoer draagt bij aan leefbaarheid, inclusiviteit en economische vitaliteit. Diepe kennis van openbaar vervoer én de maatschappelijke, ruimtelijke en energie-context is onze kracht.

Inhoud, lokale kennis en procesvaardigheden zijn drie pijlers onder onze dienstverlening. Dat is een profiel dat wij koesteren omdat het recht doet aan uw vraagstukken waar openbaar vervoer een rol in speelt. Openbaar vervoer is nooit op voorhand de oplossing, maar een ruimtelijk initiatief zonder aandacht voor openbaar vervoeraspecten is dat evenmin. Onze ambitie is uw openbaar vervoersysteem beter en efficiënter te maken, als onmisbare schakel in uw hele speelveld van ruimte, energie en mobiliteit. Daarom werken wij voor en samen met provincies, regio’s, gemeenten en vervoerders, in diepte en breedte: van visievorming tot aanbesteding en concessiebeheer, van vervoerwaardestudie tot klanttevredenheidsonderzoek, van knelpuntdiagnose tot ontwerp, en van verkeersprognoses tot loopstromen op en rond stations.

Aanpak voor het inrichten van ov-knooppunten

In 4 stappen naar een toekomstvisie en handelingsperspectief bij de transformatie van ov-knooppunten naar ov-hubs.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

ov-knooppunten

Ov-netmanagement

Hogere eisen van de reiziger in combinatie met een continue druk op kosten, dwingen om slim om te gaan met het openbaar vervoersysteem. Enerzijds betekent dat sneller, frequenter en betrouwbaarder vervoer op de hoofdassen; anderzijds borgen we daarin de lokale en regionale wensen om de ontsluiting met openbaar vervoer te garanderen. Openbaar vervoer wordt beter en efficiënter door aan meerdere knoppen te draaien. Onze praktijkervaring en verfijnde prognosemodellen zetten we in om reizigerseffecten realistisch te berekenen.

Spoor

Het spoor is volop in beweging. Met bewezen instrumenten laten we de te verwachte reizigersstromen zien van keuzes op het gebied van bijvoorbeeld IC-halteren of frequentieveranderingen, of de potentie van nieuwe stations. Daarbij kijken we ook naar de (bij)effecten op bus, tram, metro, regiotaxi, auto en de fiets: wij beschouwen de hele keten van een reis, en het totale mobiliteitssysteem. De reiziger centraal zetten is onze filosofie, met kennis van zaken over kosten, infrastructuur en organisatie. Dat leidt tot afgewogen oplossingen die de reiziger, vervoersautoriteit en vervoerder verder helpen.

Doorstroming: snelheid en betrouwbaarheid

Doorstroming is meer dan snelheid. Doorstroming is ook betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid is meer dan stiptheid van voertuigen. Wij benaderen openbaar vervoer vanuit de bijdrage aan de totale reis van de reiziger, dus met voor- en na transport, en met overstapperikelen. Door te investeren in hogere snelheden in combinatie met een betrouwbaardere uitvoering, wordt het openbaar vervoer voor meer mensen aantrekkelijk. Dat levert extra inkomsten en bespaart kosten. ’Doorstroming’ is een dubbelsnijdend zwaard.

Meer over openbaar vervoer

 • HOV: zo laat u ov concurreren met auto

  Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) draait om snelle, comfortabele, hoogfrequente en betrouwbare bus- of (light)railverbindingen. Als concurrent voor de auto draagt HOV bij aan de woningbouwopgave en mobiliteitstransitie.

  /nl/themas/hov
 • Wonen en ov

  Het ontsluiten van nieuwe woningen is een belangrijke opgave waar het ov de komende jaren voor staat. Lees hier hoe ov kan bijdragen aan de woningbouwopgave en andersom.

  /nl/themas/openbaar-vervoer/ov-woningbouwopgave
 • Inclusiviteit en ov

  Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij. Daarvoor is je kunnen verplaatsen een basisvoorwaarde. Lees hoe ov kan bijdragen aan inclusiviteit.

  /nl/themas/openbaar-vervoer/inclusiviteit
 • Ruimtelijke context en ov

  De ruimtelijke context bepaalt in een belangrijke mate hoe het ov gebruikt wordt. Ontdek hier hoe groot die invloed is.

  /nl/themas/openbaar-vervoer/ruimtelijke-context-ov
 • Klimaat en ov

  Ov speelt een belangrijke rol in de klimaatopgave en het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord.

  /nl/themas/openbaar-vervoer/ov-klimaat
 • 30 km/u en ov

  Aan de slag met 30 km/u en ov? Doe de juiste inzichten op in onze brochure.

  /nl/actueel/aan-de-slag-met-30-kmu-en-het-ov
 • Fiets en ov

  Van snelheid naar waardevolle tijd. Lees dit interessante achtergrondartikel.

  /nl/actueel/fiets-en-ov-van-snelheid-naar-waardevolle-tijd

Prognose-instrumenten en ‘Big Data’

Wij brengen feiten naar de beleidstafel. Dat stelt u in staat verantwoord keuzes te maken en toekomstige baten te kwantificeren om uw investeringen te rechtvaardigen. Er is nog veel winst te behalen blijkt uit onze praktijk. We hebben krachtige prognose-instrumenten en beschikken als enige in Nederland over een eigen landelijk dekkend verkeersmodel, inclusief al het openbaar vervoer en voor- en na transport mogelijkheden. Met dit instrument voeren we multimodale analyses uit op landelijke, regionale en lokale schaal. NDOV- en ov-chipkaartdata vormt daarbij de basis. We verrijken die basis bijvoorbeeld met data over deelfietsgebruik, mobiele telefonie en energie. Er is zoveel data beschikbaar dat het de kunst is hier nuttige informatie van te maken. Wij beheersen die kunst. Wij sporen gericht knelpunten en verbeterpotentieel op. Dat brengt beter openbaar vervoer dichterbij.

Aanbesteding, concessiebeheer en klanttevredenheid

We weten wat het is om in een bus-, tram- of treinbedrijf te werken. We kennen daarnaast het klappen van de zweep in beleidsprocessen en bij aanbestedingen. Deze positie stelt ons in staat belangen te verbinden. We brengen aanbesteders en inschrijvers bij elkaar, met één doel voor ogen: het beste openbaar vervoer voor een eerlijke prijs. Ook zelf zijn we continu op zoek naar verbeteringen, nu weer als meereizend ‘mystery guest’, dan weer als frisdenker aan de strategische beleidstafel: hoe bereiken we een schaalsprong in het openbaar vervoersysteem?

Toegang tot nieuwe kennis

Openbaar vervoer kan zich verheugen in een groeiende wetenschappelijke belangstelling. Wij moedigen die ontwikkeling aan, want nieuwe kennis creëert nieuwe mogelijkheden. Ook hier koesteren we onze schakelpositie: tussen wetenschap en praktijk. Zo hebben we onder andere wetenschappelijke samenwerking met de TU Delft en de Universiteit Twente op het gebied van ontwerp en prognosemodellen, vaak in combinatie met deelmobiliteit en zelfrijdende voertuigen. Die samenwerking verzekert ons, en u dus ook, tot toegang tot de nieuwste kennis.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van openbaar vervoer.

Neem contact op met Ellen

Bekijk ook deze thema's

 • Deelmobiliteit

  Nooit een doel op zich maar een kansrijk middel voor maatschappelijke doelen zoals sociale inclusie.

  /nl/themas/deelmobiliteit
 • Fiets

  Fiets en OV: een krachtige combinatie.

  /nl/themas/fiets
 • Hubs en MaaS

  Hubs en ook Mobility-as-a-Service krijgen steeds meer vorm. Wie gaat voor succes, kiest voor een integrale aanpak.

  /nl/themas/hubs-maas