Ellen van der Werff

Ellen van der Werff

adviseur openbaar vervoer

Openbaar vervoer is een actueel thema en regelmatig onderwerp van discussie. Als adviseur openbaar vervoer ben ik breed geïnteresseerd en dat blijkt ook uit de projecten die ik doe bij Goudappel.

Zo werk ik mee aan diverse projecten op zowel strategisch niveau als aan kleinschaligere studies. Denk aan een variantenonderzoek naar een busstation Haarlem Nieuw-Zuid, het herontwerp van een lijnennet in Gouda, of mogelijkheden om te rijden op regelmaat. Juist door deze diversiteit en een brede kijk op het gebied van mobiliteit, ben ik goed in staat om complexe vraagstukken te analyseren en er een compleet verhaal van te maken.

Ik sta voor mijn advies en geef daar goede argumenten bij maar luister ook goed naar de visie van anderen en neem deze mee. Ik werk accuraat en doelgericht om veelal complexe inhoudelijke (OV-) data te vertalen naar heldere informatie, zodat gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt. Om resultaat te boeken met verschillende partijen, zet ik mij in voor samenwerking om zo te komen tot oplossingen die mogelijk én passend zijn.

Werken bij Goudappel betekent voor mij samen met verschillende gedreven collega’s werken aan integrale oplossingen waarmee we mobiliteit optimaal onderdeel laten uitmaken van een aantrekkelijke leefomgeving.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Ellen