Privacy statement

Hieronder leest u het privacy statement van Goudappel Groep BV.

Goudappel Groep BV ziet het als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen van iedereen die betrokken is bij onze werkzaamheden, zoals klanten, partners, leveranciers, respondenten, medewerkers, en andere geïnteresseerden. In dit Privacy Statement kunt u lezen op welke manier wij omgaan met persoonsgegevens en op welke wijze u hierover contact kunt opnemen met ons. Het Privacy Statement is opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

Omschrijving bedrijf

Goudappel Groep BV bestaat uit de werkmaatschappijen Goudappel BV, Dat.mobility BV en Meet4research BV. De bedrijven onder de Goudappel Groep leveren adviezen, producten en diensten aan klanten op het vakgebied van mobiliteit. Soms maken we daarvoor gebruik van persoonsgegevens.

Andere websites

Onze websites bevatten links naar andere websites. Deze kunnen van onze klanten, partners, YouTube et cetera zijn. Ons privacy beleid is alleen van toepassing op de websites van Goudappel Groep BV. Wanneer u via deze links andere websites bezoekt, dient u ook hun privacy beleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van de daar toegepaste privacyregels.

Cookies

Wanneer u de websites van Goudappel Groep BV bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken onze websites nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen, de websites te gebruiken en relevante informatie te vinden. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser zo instellen dat voorkomen wordt dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de 'help'-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

De websites van de Goudappel Groep BV kunnen cookies verstrekken voor de volgende doeleinden:

 • Analyse: Wij optimaliseren de websites door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren;
 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren. Dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren;
 • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Doel en gebruik van persoonsgegevens

De bedrijven onder de Goudappel Groep kunnen persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

Voor eigen gebruik:

 • Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie;
 • Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf, om informatie over onze software of services op te vragen;
 • Waar toegestaan, kunnen de bedrijven van de Goudappel Groep informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up-to-date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn;
 • Waar toegestaan, kunnen de bedrijven van de Goudappel Groep persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken in het kader van een onderzoek ten behoeve van een product of dienst.

In opdracht van een klant:

De bedrijven van de Goudappel Groep kunnen persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken in het kader van een onderzoek ten behoeve van advies, een product of een dienst. In deze gevallen is er altijd sprake van een verwerkersovereenkomst die bedrijven van de Goudappel Groep sluiten met een opdrachtgever. Het bedrijf van de Goudappel Groep is dan de Verwerker in de zin van de AVG 2018 en de opdrachtgever is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG 2018.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij u daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

Wel kunnen wij uw persoonsgegevens door een derde partij laten verwerken. In dat geval sluiten we altijd een (sub)verwerkersovereenkomst met deze partij. In zo’n overeenkomst wordt de derde partij altijd verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beeld- en geluidsopnamen

Tijdens evenementen, georganiseerd door de bedrijven van de Goudappel Groep, kunnen beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze opnamen kunnen door bedrijven van de Goudappel Groep worden opgenomen in de voor haar voorhanden zijnde communicatiekanalen. Hieronder wordt o.a. verstaan: websites, social media kanalen, nieuwsbrieven, videokanalen en leaflets. Dit met als doel om evenementen in beeld en woord weer te geven, verslag te doen van het evenement of het evenement als voorbeeld te laten dienen voor toekomstige evenementen. Voor ieder afzonderlijk evenement dat wordt georganiseerd, kan een ieder bij zijn inschrijving expliciet aangeven of er toestemming wordt verleend voor het gebruikmaken van beeld- en geluidsmateriaal waarop u duidelijk herkenbaar bent, op een van de communicatiekanalen van de Goudappel Groep.

Rechten van de persoon

Als uw persoonsgegevens zijn opgenomen in onze bestanden, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage. Op uw verzoek geven wij inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld;
 • Recht op rectificatie. Op uw verzoek rectificeren wij uw persoonsgegevens;
 • Recht op indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Recht op overdracht. Op uw verzoek dragen we uw persoonsgegevens over naar een andere organisatie;
 • Recht op stoppen van gebruik. Op uw verzoek verwijderen we uw persoonsgegevens uit onze systemen.

Beveiliging en periode van opslag

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. We zullen uw informatie niet delen met derden, met uitzondering van specifieke verwerkingen waarvoor we specifieke (sub)verwerkersovereenkomsten sluiten. Om de aan ons verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, zijn we ISO 27001 gecertificeerd.

We kunnen uw persoonlijke informatie en/of gebruikersinformatie vrijgeven als wij daartoe worden gesommeerd door politie of justitie.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Na afloop daarvan vernietigen we de gegevens.

Updates voor beleid

Goudappel Groep BV kan dit Privacy Statement bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. Voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact

Als u contact wilt opnemen met Goudappel Groep BV over een aspect van ons privacy beleid, gebruikt u onderstaande gegevens:

Goudappel Groep BV
Snipperlingsdijk 4
7417 BJ Deventer

0570-666 222

info@goudappel.nl

Versie: maart 2023