Procesbegeleiding aanbesteding ov-concessies provincie Utrecht

OV Provincie Utrecht

In Nederland wordt het openbaar vervoer, met uitzondering van de grote gemeenten en het hoofdrailnet, openbaar aanbesteed. Voor de provincie Utrecht (in dit geval dus de concessieverlener) eindigen de huidige concessies binnen enkele jaren. Een nieuwe aanbesteding is dus nodig. Samen met Significant begeleidt Goudappel dit proces.

Aanbesteden

Een aanbestedingsproces bevat altijd een aantal fasen. In de beleidsvormende fase worden de kaders voor dat wat uitgevraagd wordt bepaald in een nota van uitgangspunten. Draagvlak is in deze fase ontzettend belangrijk en dat vraagt om een proces waarin stakeholders worden betrokken. Ook goed omgevingsmanagement draagt daar aan bij. Dat is dan ook wat we in dit project hebben gedaan.

Het vervolg

Op basis van de nota van uitgangspunten werden de vervolgstappen gezet: het opstellen van een programma van eisen en de aanbestedingsdocumenten. Vervolgens zetten we de aanbesteding zelf in gang. In juni 2024 werd bekend dat de twee Utrechtse openbaar vervoer-concessies verleend zijn aan Transdev en Keolis

Eindresultaat van dit project is daarmee een goed product voor de reiziger (meer en beter ov in stad en regio), een goede en zorgvuldige aanbesteding en zowel een tevreden concessieverlener als een tevreden concessiehouder. Met de nieuwe concessies worden grote stappen gezet naar volledig zero emissie openbaar vervoer. 

Belangrijkste inzichten

Dit project heeft ons nog duidelijker gemaakt hoe belangrijk omgevingsmanagement is voor het cre√ęren van draagvlak. Daarnaast heeft het het belang van scherpe doelen en uitgangspunten benadrukt. Die zijn namelijk leidend in de hele aanbesteding. 

Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Jaar: 2020 - 2024