Midterm review en advisering beleidsvoornemen Hoofdrailnetconcessie

station

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) heeft een concessie gegund aan de Nederlandse Spoorwegen (NS) om de treindiensten te verzorgen op het hoofdrailnet. In 2019 is hiervoor een tussentijdse evaluatie uitgevoerd, de zogenaamde midterm review. Goudappel heeft deze evaluatie mogen uitvoeren, in samenwerking met adviesbureau Rebel.

Goudappel en Rebel kregen de opdracht de vraag te beantwoorden of de concessie bijdraagt aan de gestelde beleidsdoelen en of de gevraagde prestaties zijn behaald. Hiervoor hebben we klantonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in KPI’s op het gebied van betrouwbaarheid, zitplaatskans en deur-tot-deur reistijd. Ook werd onderzocht in hoeverre er ruimte is voor groei van het reizigersvervoer. Het bijbehorende rapport is hier te vinden.

Advisering beleidsvoornemen en 'Programma van Eisen'

De lopende concessie eindigt in 2025. Als voorbereiding op de nieuwe concessie heeft het ministerie van I&W een beleidsvoornemen opgesteld waarin de te bereiken doelen voor de komende concessie zijn vastgesteld:

  • Het bieden van een zo goed mogelijk vervoerproduct aan de reiziger;
  • Faciliteren dat reizigers zo optimaal en drempelloos mogelijk van deur tot deur kunnen reizen;
  • Het maatschappelijk optimaal benutten van de publieke investeringen in het spoorsysteem als geheel;
  • Het komen tot een verbeterde sturings- en verantwoordingsrelatie tussen het ministerie van I&W en de NS.

Dit beleidsvoornemen is tot stand gekomen op basis van adviezen van Goudappel en Rebel. Momenteel wordt elk van deze doelen uit het beleidsvoornemen verder uitgewerkt in een ‘Programma van Eisen’ (PvE) voor de komende concessie. Goudappel en Rebel schrijven dit PvE gezamenlijk met het ministerie van I&W. De midterm review heeft enkele verbeterpunten in de sturing geïdentificeerd, welke een plaats hebben gekregen binnen het beleidsvoornemen, en nader worden uitgewerkt in het PvE. Ook worden actuele gebeurtenissen meegenomen in de uitwerking, zoals ontwikkeling van de vervoersmarkt, inwerkingtreding van de PSO-verordening en MaaS.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat 
Jaar: 2019 - heden