Coen Timmerman

Coen Timmerman

adviseur MaaS & (inter)nationale OV- en spoormarkten

Er is nooit één oplossing voor een probleem. Als er iets is dat ik de afgelopen jaren heb geleerd, dan is dat het wel.

De afgelopen jaren deed ik ervaring op bij ProRail, ACM en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en sinds 2021 werk ik bij Goudappel. Voorbeelden van thema’s waarvoor opdrachtgevers bij mij kunnen aankloppen zijn internationale personen- en goederenspoormarkt, capaciteit op het spoor, markttoezicht maar ook Mobility as a Service (MaaS) en beleidsmatige vraagstukken.

Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkte ik bijvoorbeeld mee aan het MaaS-programma, waarbij ik een brug sloeg tussen MaaS en OV-beleid. Dat leverde bijzondere en waardevolle resultaten en discussies op die leiden tot verbeteringen voor de mobiliteitssector én inzichten die ik nu toepas in de praktijk.

Door mijn brede achtergrond en netwerk beschouw ik mobiliteitsvragen vanuit verschillende hoeken: vanuit de reiziger, de nationale en internationale markt, beheerders maar ook vanuit beleidsmakers en toezicht. Daarnaast ben ik goed op de hoogte van de achtergronden en inhoud van Europese spoorwetgeving en ken ik de weg bij internationale instituties zoals de Europese Commissie.

Door mijn brede ervaring en kennis combineer ik graag verschillende terreinen en denk ik out of the box. Ook manoeuvreer ik de juiste discussie snel op het juiste spoor. In mijn ogen draait het er altijd om, om vanuit het geheel de goede dingen te behouden en de minder goede dingen te verbeteren. Dat verbeteren moet in maakbare stappen met oog voor realiteit maar ook met oog voor mensen: we moeten het immers samen doen. Ik ben dan ook blij deel uit te maken van Goudappel, waar ik samen met een team vol slimme, getalenteerde mensen alle stappen van het proces doordacht kan doorlopen.

Lees ook het whitepaper waarin ik samen met mijn collega's 5 aandachtspunten beschrijf om de impact van MaaS te vergroten.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Coen