Als adviseur openbaar vervoer werk ik graag aan strategische studies binnen het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer spreekt mij aan door de maatschappelijke functie die het heeft: het draagt namelijk bij aan een leefbare leefomgeving die beschikbaar is voor iedereen. Vaak werk ik daarbij aan de hogere schaalniveaus (railgebonden), omdat daar in potentie de grootste effecten te behalen zijn.

Ik ben op mijn sterkst op het snijvlak van kwantitatieve onderbouwing en advisering. Goudappel is groot geworden door deze combinatie, onder andere door de ontwikkeling en het gebruik van verkeersmodellen te combineren met het geven van advies. Naast verkeersmodellen zijn er tegenwoordig steeds meer andere databronnen beschikbaar, die ik dan ook gebruik in mijn dagelijkse werk.

Ik houd ervan om (maatschappelijke) effecten en opgaven te becijferen, om zo de opdrachtgever te voorzien van goed onderbouwde beslisinformatie. Het is hierbij essentieel om de inhoud te doorgronden en zo cijfers op de juiste manier uit te leggen en te gebruiken. Als adviseur weet ik niet alleen de inhoud te doorgronden maar ook de uitkomsten op hoger abstractieniveau over te brengen.

Als marktleider werken we bij Goudappel aan veel verschillende maatschappelijke opgaven binnen het mobiliteitsdomein. Dat doen we in wisselende en multidisciplinaire teams. Zo kunnen we de opdrachtgever voorzien van de benodigde inhoudelijke kennis - bijvoorbeeld op het gebied van hoogwaardig openbaar vervoer of BRT - maar leer ik als adviseur ook iedere dag nog bij van mijn collega’s. Uniek is ook dat wij met zijn allen eigenaar zijn van Goudappel. Op die manier dragen we ook echt de gezamenlijke verantwoordelijkheid over het bedrijf.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Dennis