Aan de slag met 30 km/u en het OV

30 km en OV

Door forse ambities op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid, kiezen steeds meer gemeenten voor de invoering van 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Dat zorgt echter voor een spanningsveld met het openbaar vervoer, dat gebaat is bij een goede doorstroming.

Zo zet u het OV in, in 30 km/u gebieden

Om u de juiste handvatten en denkrichtingen te bieden bij de ruimtelijke uitwerking van deze puzzel, ontwikkelden we de brochure ‘Het nieuwe 30 en OV – aan de slag met 30 km/u en OV’. De brochure bestaat uit drie delen:

  1. Wat betekent 30 km/u voor het OV? En hoe meet u de impact?
  2. Hoe versterken we positieve effecten en verzachten we negatieve effecten?
  3. Suggesties voor de ruimtelijke impact van GOW-30 in combinatie met de exploitatie van het OV.

Bekijk hier de brochure

Webinar: het OV en 30 km/u

Op 12 april 2022 hielden we een webinar over 30 km/u en het OV. Hierin lichtten we samen met de gemeente Rotterdam en de gemeente Nieuwegein toe hoe u in de praktijk aan de slag kunt gaan met 30 km/u en wat dat betekent voor het openbaar vervoer. 

Bekijk het webinar: het OV en 30 km/u

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

We bespreken graag met u hoe u het OV kunt aanpassen aan 30 km/u gebieden.

Neem contact op