Aan de slag met 30 km/u en het ov

30 km en OV

Gemeenten kiezen steeds meer voor de invoering van 30 km/u binnen de bebouwde kom. Dat komt door de hooggestemde ambities op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Dit zorgt voor een spanningsveld met het openbaar vervoer, dat belang heeft bij een goede doorstroming.

In 3 stappen het ov in 30 km/u gebieden inzetten

Om u de juiste handvatten en denkrichtingen te bieden bij de ruimtelijke uitwerking van deze puzzel, ontwikkelden we de brochure ‘Het nieuwe 30 en ov – Aan de slag met 30 km/u en ov’. De brochure bestaat uit drie delen:

  1. Wat betekent 30 km/u voor het ov? En hoe meet u de impact?
  2. Hoe versterken we positieve effecten en verzachten we negatieve effecten?
  3. Suggesties voor de ruimtelijke impact van GOW-30 in combinatie met de exploitatie van het ov.
Bekijk hier de brochure

Webinar: Het ov en 30 km/u

Op 12 april 2022 hielden we een webinar over 30 km/u en het ov. Hierin lichtten we samen met de gemeente Rotterdam en de gemeente Nieuwegein toe hoe u in de praktijk aan de slag kunt gaan met 30 km/u en wat dat betekent voor het openbaar vervoer. 

Bekijk het webinar: Effect van 30 km/u op ov

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

We bespreken graag met u samen hoe u het ov kunt aanpassen aan 30 km/u gebieden.

Neem contact op