Van automatische voertuigen, openbaar vervoer tot de invoering van 30 km/u – ik haal veel energie uit het werken aan nieuwe verkeerskundige thema’s en onderwerpen.

Ik ben breed geïnteresseerd en mijn projecten bevinden zich vaak in het spanningsveld tussen inhoud en beleid en in een stedelijke of regionale context. Altijd staat hierin de bijdrage aan brede maatschappelijke doelen centraal, zoals het in de praktijk brengen van het Toekomstbeeld ov.

Naast inhoudelijke interesse krijg ik veel energie van samenwerken met, en de begeleiding en opleiding van collega’s maar natuurlijk ook uit het contact met klanten. Binnen Goudappel doe ik dit in verschillende rollen. Zo ben ik niet alleen projectleider maar ook accountmanager, mentor en innovator.

Gedrevenheid, innovatie, optimisme en creativiteit zijn eigenschappen die mijn professionele werkhouding karakteriseren. Ik vind het belangrijk om mezelf continu op meerdere verschillende vlakken tegelijk professioneel te ontwikkelen, buiten de bestaande kaders te kijken en hierin de samenwerking met collega’s en klanten op te zoeken.

Werken bij Goudappel betekent voor mij het verbinden van verschillende expertises en werkvelden om zo de vraag van de klant goed te kunnen beantwoorden. Onze projecten worden steeds meer integraal en multidisciplinair, het gaat bijna nooit meer alleen over OV of parkeren, maar al snel over de bijdrage aan bredere beleidsdoelstellingen.

Namens Goudappel ben ik ook bestuursvoorzitter van het CVS-congres, een jaarlijks terugkerend meerdaags congres op het gebied van verkeers- en vervoersplanologie waar onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Arthur