Hubs en Mobility-as-a-Service

Hoe een gerichte aanpak bijdraagt aan succes
Hub

De 'hub’ is een trend, net als Mobility-as-a-Service. Veel bestuurders en ambtenaren zien ze als de heilige graal bij het aangaan van de huidige uitdagingen binnen mobiliteit. Dit kunnen ze zijn, maar alleen met een gedegen aanpak.

Praktische doorvertaling van hubs

Goudappel was één van de eerste partijen die concrete invulling gaf aan het containerbegrip ‘mobiliteitshubs’ met een typologie. Met de typologie voor hubs in handen, hebben we intensief samengewerkt aan visies en uitwerkingen van hub-opgaven met verschillende gemeenten en provincies in Nederland, en met enkele steden in het buitenland.

Inhoudelijk is er nu grip op wat hubs bij hoogstedelijke ontwikkeling kunnen betekenen. Nu is het tijd voor een praktische doorvertaling van hubs. Hoe krijgen we een goed opererende mobiliteitsaanbieder bij een hub en welke afspraken maken partijen over de hub ten aanzien van eigenaarschap, beheer, onderhoud en financiering? Goudappel adviseert niet alleen wat betreft mobiliteitsvraagstukken - we hebben ook de juiste experts in huis om u te helpen met bestuursvraagstukken.

Ontdek de 5 ontwikkelpunten van MaaS

De relatie met de ov-transitie

Vooral in minder dicht verstedelijkte gebieden staat het ov-aanbod onder druk: de exploitatiekosten zijn vaak hoog in verhouding tot de reizigersinkomsten. In veel regio’s wordt de oplossing gezocht in het verlagen van de exploitatiekosten. Dat kan door minder vaak te stoppen en door lijnen ‘recht’ te trekken. Het strekken van lijnen is alleen verantwoord als vanuit de overblijvende haltes (hubs) tegelijkertijd ook een first-last-mile-product wordt aangeboden. Dat kan in de vorm van een hub met aanbod van alternatieve mobiliteit zoals deelauto's en een P+R voor auto en fiets.

Aanpak voor het inrichten van ov-knooppunten

Samen zorgen we ervoor dat het ontwikkelen van een knooppunt bijdraagt aan de ambitie op de lange termijn, met aandacht voor alle stakeholders.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

ov-knooppunten

De rol van deelmobiliteit

Deelmobiliteit, hubs en Mobility-as-a-Service worden vaak in één adem genoemd. Alle drie hebben te maken met flexibel reizen, waarbij MaaS de digitale invulling is en hubs en deelmobiliteit de fysieke invulling. Maar deelmobiliteit hoeft niet altijd via een hub georganiseerd te worden.

Meer over hubs en Mobility-as-a-Service

 • De hub als 'heilige graal'?

  Een nuchter verhaal over hubs. Lees hier ons paper over de rol van hubs in mobiliteitsbeleid.

  /nl/actueel/nu-eens-een-nuchter-verhaal-over-hubs-geen-heilige-graal-maar-wat-d…
 • Wie bepaalt de inrichting van een hub?

  Verschillende partijen hebben verschillende belangen bij het inrichten en functioneren van een hub. Lees er hier meer over.

  /nl/themas/hubs/wie-bepaalt-hoe-een-hub-wordt-ingericht
 • Hoe laat u hubs slagen?

  Ontdek hoe u nieuwe vormen van samenwerking en financiering, én gezamenlijke doelstellingen bijdragen aan het succes van hubs.

  /nl/actueel/hoe-hubs-hoogstedelijke-gebieden-leefbaar-en-bereikbaar-houden

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over de rol van hubs en MaaS in uw mobiliteitsbeleid.

Neem contact op met Nick

Bekijk ook deze thema's

 • Deelmobiliteit

  Nooit een doel op zich maar een krachtig middel voor meerdere maatschappelijke doelen.

  /nl/themas/deelmobiliteit
 • Logistiek

  Maak van logistiek een integraal onderdeel van (mobiliteits)beleid.

  /nl/themas/logistiek
 • Smart mobility

  Slimme mobiliteitsoplossingen zijn er volop. Ontdek hoe u ze als beleidsmaker gebruikt.

  /nl/themas/nieuwe-mobiliteit