regionale mobiliteitshub

Overheden en partners zijn steeds vaker betrokken bij plannen rondom één of meerdere mobiliteitshubs. Voor reizigers is het van belang dat deze overstaplocaties inspelen op hun behoeften en dat de hubs fungeren als een samenhangend netwerk. Voor overheden is het belangrijk dat de hubs ook een bijdrage leveren aan lokale en regionale doelstellingen. Een integrale aanpak voor een samenhangend netwerk is dus onmisbaar.

In opdracht van CROW-KPVV stelden we daarom een handreiking op voor het realiseren van een samenhangend netwerk van mobiliteitshubs en ov-knooppunten. Provincies, regio’s en gemeenten krijgen hiermee handvatten om tot een gezamenlijke visie en routekaart voor mobiliteitshubs te komen.

In 4 stappen tot een samenhangend netwerk van mobiliteitshubs

In de handreiking komen vier stappen aan bod die overheden kunnen zetten om tot een samenhangend netwerk van mobiliteitshubs te komen. De eerste stap is het inventariseren van de beleidsdoelen voor hubs en ov-knooppunten. Daarna wordt gekeken wat de gebiedsopgaven zijn en waar welk type hubs en knooppunten kunnen komen. Vervolgens worden betrokken partijen geïnventariseerd en afspraken gemaakt over de rolverdeling en ten slotte gaan organisaties aan de slag met de realisatie.

"Deze stapsgewijze aanpak geeft beleidsmakers houvast om de juiste stappen op het juiste moment te zetten. Elke stap begint met de meest actuele kennis over mobiliteitshubs en knooppunten. Daarbij komen ook voorbeelden en instrumenten aan de orde die al succesvol zijn toegepast in de praktijk."

Frank Bekhuis (CROW)

Het belang van actuele kennis

Mobiliteitshubs is een thema dat continu in beweging is en waar we met elkaar nog veel moeten leren over de daadwerkelijke impact en mogelijkheden. Daarom is het belangrijk dat we actuele kennis blijven delen, bijvoorbeeld via www.mobiliteitshubs.nl.

Download de handreiking vanaf deze pagina.

Opdrachtgever: CROW-KPVV
Jaar: 2022

Aanpak voor inrichting ov-knooppunten

Aan de slag met het inrichten van een ov-knooppunt? Onze aanpak geeft u in 4 stappen een gedragen toekomstvisie en handelingsperspectief.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

ov-knooppunten