Suze Koster

Suze Koster

adviseur parkeren & locatieontwikkeling

Nederland staat de komende jaren voor grote opgaven: in een schaarse ruimte willen we Nederland verduurzamen en leefbaar, gezond en bereikbaar houden. Daarnaast gaat de groeiende bevolking en bijbehorende stedelijke verdichtingsopgave gepaard met een toenemende mobiliteitsvraag. Om steden toekomstbestendig te houden is een duurzamere invulling van het huidige mobiliteitssysteem nodig.

Binnen Goudappel ben ik werkzaam in het specialistenteam ‘parkeren en locatieontwikkeling’, waar ik meedenk over deze invulling. Innovaties, bijvoorbeeld op gebied van deelmobiliteit en de toenemende elektrificatie, bieden kansen om mobiliteit op een slimmere wijze te organiseren.

Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat het mobiliteitssysteem toegankelijk blijft voor alle gebruikers, ook tijdens de mobiliteitstransitie,. Als adviseur houd ik mij bezig met een breed scala aan onderwerpen. Ik krijg er energie van om mee te denken over visies en beleid voor de toekomstige invulling van het mobiliteitssysteem en over hoe we deze doelstellingen vervullen met korte termijn acties.

Mijn achtergrond in zowel bestuurskunde als planologie stelt mij in staat om complexe en uitdagende mobiliteitsvraagstukken integraal te analyseren. Ik denk graag mee over het afwegen van belangen van betrokken stakeholders en het creëren van draagvlak om te komen tot een duurzamer, gezonder en mooier Nederland, waarbij iedereen mee kan doen.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Suze