Het aantal mensen dat in Utrecht woont en werkt, groeit. Om dat op te vangen, wil de gemeente extra knooppunten ontwikkelen. Een van de gebieden die daarvoor wordt onderzocht, is de omgeving Lunetten-Koningsweg. Goudappel helpt bij de strategische planuitwerking van mobiliteit in dit gebied.

Combinatie van wonen, werken en voorzieningen

De ambitie is om dit gebied over 10 tot 15 jaar te ontwikkelen tot een stedelijk knooppunt met meerwaarde voor de hele stad: een nieuw centrum waar wonen, werken en andere voorzieningen gecombineerd zijn. Het gebied moet bovendien goed bereikbaar zijn. De komende jaren moeten daarvoor veel keuzes gemaakt worden.

De gemeente Utrecht heeft Goudappel gevraagd mee te denken over de rol van mobiliteit in deze ruimtelijke opgave. Het nog te ontwikkelen gebied moet goed bereikbaar zijn te voet, met de fiets, het ov en met de auto. De mobiliteitsmaatregelen die hiervoor bedacht worden, moeten tegelijkertijd bijdragen aan het functioneren van de hele stad.

Knooppunt

Het gebied tussen Lunetten en de Koningsweg (bron: gemeente Utrecht)

De komende periode gaan we daarom onderzoeken hoe het gebied kan worden verbonden met de bestaande stad en hoe we tegelijkertijd het stedelijke en regionale openbaar vervoer een kwaliteitsimpuls geven.

Naar verwachting volgt in 2024 een voorstel aan de raad met mogelijkheden voor het gebied.

Lees meer op deze website

Opdrachtgever: gemeente Utrecht
Jaar: 2024 - heden