Nederland beter en mooier maken betekent nadenken over de vraag: hoe dragen mobiliteitskeuzes optimaal bij aan duurzame, gezonde, sociale en economisch vitale steden en regio’s?

Binnen Goudappel heeft de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland mijn volle aandacht. Infrastructuur bouwen of veranderen is een zaak van lange adem. Dat vergt vooruitdenken, soms over meerdere decennia: waar willen we naar toe? Daarom noem ik mijzelf ook wel eens mobiliteitsstrateeg.

Adviseren over toekomstige mobiliteit betekent ook nadenken over maatschappelijke en technologische trends, zoals klimaatadaptiviteit in de openbare ruimte, vorm geven aan een hogere leefkwaliteit voor de samenleving en zorgen dat ook kwetsbaardere mensen veilig mee kunnen doen in het verkeer. Het gaat over de rol van nieuwe vervoerwijzen en deelmobiliteit. En last but not least: hoe vangen we de verstedelijkingsvraag op een duurzame manier op?

Binnen Goudappel heb ik mij gespecialiseerd in mobiliteitsvraagstukken met een stedenbouwkundig en ruimtelijk karakter: structuur- en omgevingsvisies vertalen naar mobiliteitsvisies, binnenstedelijke transformatieopgaven en lange termijn mobiliteitsstrategieën rondom nieuwe infrastructuur.

Werken aan het grotere plaatje doen we altijd samen. Daarom werk ik intensief samen met mijn collega’s: experts op het gebied van onder andere verkeersontwerp en -prognoses, landschap en groen, architectuur, ruimtelijke economie en bestuurlijke processen. Zo kunnen we onze opdrachtgevers handelingsperspectief bieden richting een toekomst waarin iedereen mee doet.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Christiaan

Lees het whitepaper waar ik aan meewerkte: