Duurzame stad

Het formatieproces is in volle gang. Een belangrijk thema: de woningbouwopgave. Iedere partij wil meer woningen bouwen, de vraag is alleen: waar? Hoewel buitenstedelijk bouwen vaak genoemd wordt, heeft inbreiding een aantal grote voordelen. Wanneer wonen, werken en voorzieningen dichtbij elkaar liggen, neemt autogebruik af en reizen met de fiets, te voet en het ov juist toe. Inbreiding, duurzaamheid en mobiliteit versterken elkaar dus. Daarvoor is wel een integrale benadering nodig. In ons whitepaper delen we hoe deze eruit ziet.

Duurzame verstedelijking vanuit mobiliteit

De woningbouwopgave vormt een schot voor open doel om de duurzame mobiliteitstransitie te versnellen én inclusie te bevorderen. In ons whitepaper beschrijven we hoe zo'n integrale benadering eruit ziet. We gaan in op:

  • Duurzame verstedelijking: twee vliegen in één klap
  • 5 duurzame mobiliteitsprincipes voor verstedelijking
    (o.a. gebaseerd op ons werk voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
  • Het belang van een integrale aanpak
  • Wat verstedelijking oplevert

Download het whitepaper via onderstaand formulier