Zaanstad-Noord (bron Gemeente Zaanstad)

Zaanstad heeft een ambitieuze woningbouwopgave verspreid over diverse locaties binnen de gemeente. Het is een uitdaging om grip te houden op de mobiliteitsgroei die dit met zich meebrengt. Onder de vlag van MAAK.Zaanstad, het stadsontwikkelingsprogramma, hielp Goudappel daarom bij het ontwikkelen van een Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE) voor de Vaartzone in Zaanstad-Noord (gebied rondom de Nauernasche Vaart). Naast toepassing voor de 5 ontwikkellocaties binnen dit gebied, dient dit MPvE ook als voorbeeld voor andere toekomstige gebiedsontwikkelingen in Zaanstad.

Duurzaam mobiliteitsbeleid vertaald naar Mobiliteitsprogramma van Eisen

Het recent vastgestelde mobiliteitsbeleid van de gemeente, waar wij aan meewerkten – het Zaans Mobiliteitsplan 2040 - toont de ambities van de gemeente op het gebied van duurzame mobiliteit. Gebiedsontwikkelingen vormen bij uitstek kansen voor het sturen op duurzamer mobiliteitsgedrag. Door al vroeg in de planvorming na te denken over slimme mobiliteit, vergroot je de kans op succes. 

Zaanstad greep deze kans aan voor vijf verschillende gebiedsontwikkelingen in Zaanstad-Noord, rondom Krommenie en Wormerveer, waar in totaal ruimte is voor ca 1.100 woningen. Voor deze gebieden hebben we een Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE) opgesteld. Hierin hebben we de ambitieuze doelstellingen uit het Zaans Mobiliteitsplan 2040, vertaald naar concrete eisen, wensen en randvoorwaarden voor mobiliteit in gebiedsontwikkelingen. 

Smart mobility wheel als basis 

Om te zorgen voor een integrale blik op mobiliteit, gebruiken we het door Goudappel ontwikkelde ‘smart mobility wheel’. Door op elk domein van mobiliteit slimme maatregelen in te zetten, kunnen maatregelen in de verschillende domeinen elkaar versterken. Zo fungeert mobiliteit als vliegwiel om beleidsdoelstellingen te bereiken.  

Door op deze manier te kijken naar ambities voor de gebiedsontwikkeling, mobiliteitsbeleid en de beoogde doelgroepen, ontstaat beter inzicht in de te nemen keuzes. Vervolgens kunnen we concrete kaders schetsen voor mobiliteit in deze gebiedsontwikkelingen. 

smart mobility wheel.png

Het 'smart mobility wheel'

Samenwerking als sleutel tot succes 

Het project werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met belangrijke partners, waaronder de Provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, initiatiefnemers en de ontwikkelaars van de betreffende locaties. In een gezamenlijk proces zijn de mobiliteitsambities verkend en verfijnd, resulterend in een gedetailleerd programma van eisen dat niet alleen praktisch toepasbaar is als kader, maar ook ruimte laat voor lokale behoeften en initiatieven.

"Met het Mobiliteitsprogramma van Eisen voor de Vaartzone zetten we een belangrijke stap in de richting van duurzame mobiliteit in onze gemeente. Dit project, ontwikkeld in samenwerking met Goudappel, illustreert onze vastberadenheid om slimme en duurzame mobiliteit te integreren in de gebiedsontwikkeling. Het is de eerste stap, maar zeker niet de laatste. We kijken ernaar uit om dit model breder toe te passen bij alle gebiedsontwikkelingen in Zaanstad." 

Jorg Meijerink (beleidsadviseur mobiliteit, gemeente Zaanstad)

Een duurzaam toekomstperspectief 

Door beleidskaders gericht op duurzaam mobiliteitsgedrag op deze manier te integreren in gebiedsontwikkelingen, zet de gemeente een belangrijke stap voor een leefbare en toekomstbestendige omgeving voor haar inwoners. We zijn trots op onze rol in dit project en kijken uit naar de verdere implementatie van het Mobiliteitsprogramma van Eisen in de overige onderdelen van stadsontwikkelingsprogramma MAAK.Zaanstad.

Opdrachtgever: gemeente Zaanstad 
Jaar: 2023 

Kies ook de juiste mobiliteitsoplossingen voor uw gebiedsontwikkeling

Met onze 6-stappenaanpak organiseren we mobiliteit bij gebiedsontwikkeling optimaal door de inzet van slimme oplossingen. Zo draagt de ontwikkeling bij aan een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Smart mobility gebiedsontwikkeling.png