Stedelijke ontwikkeling en mobiliteitstransitie

stedelijke ontwikkeling mobiliteitstransitie.jpg

Steeds meer mensen gaan wonen en werken in de stad. Veel steden kiezen daarom voor ruimtelijke inbreiding binnen bestaand stedelijk gebied. Vanuit mobiliteit is dit een uitdaging, want het wordt ook steeds drukker op plekken waar het nu al druk is. Hoe houden we de leefomgeving aantrekkelijk én bereikbaar? Hoe zorgen we voor een openbare ruimte die klimaatadaptief is en zowel grote hoeveelheden regen als droogte kan opvangen? En hoe zorgen we dat kwetsbare verkeersdeelnemers goed mee kunnen doen, ook als het druk is? We adviseren u graag over deze vraagstukken.

De mobiliteitstransitie

Stedelijke inbreiding is een enorme kans om de mobiliteitstransitie naar wandelen, fietsen, OV en deelmobiliteit te versnellen. Het stimuleren van deze vervoerwijzen heeft een multiplier effect: het draagt bij aan een betere leefkwaliteit, meer sociale inclusiviteit (mobiliteit wordt toegankelijker voor iedereen), betere duurzaamheid, én efficiënter ruimtegebruik door inbreiding.

Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de kwaliteit en ruimte voor spelen, verblijven, wandelen en fietsen, of aan maatregelen die ervoor zorgen dat de auto zich meer als gast gedraagt, bijvoorbeeld in de vorm van reconstructies tot autoluwe straten. Maar het gaat ook om de uitwerking van het ‘nieuwe 30 km/u’, hoogwaardige OV-verbindingen, en het toepassen van maatwerk in parkeernormen, mobiliteitshubs en het aanbieden van deelmobiliteit.

Smart mobility in gebiedsontwikkelingen

Mobiliteit bij gebiedsontwikkelingen optimaal organiseren door de inzet van slimme oplossingen? Ontdek onze aanpak op basis van het smart mobility wheel.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Smart mobility gebiedsontwikkeling.png

Maatwerk: van grote steden tot kleine kernen

Binnen Goudappel hebben we veel ervaring met verstedelijkingsopgaven in grote en middelgrote steden, maar ook in kleinere kernen. Zo ontwikkelden we mobiliteitsstrategieën voor verstedelijking in grote steden zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht en het Hamerkwartier in Amsterdam. Dit doen we voor middelgrote en kleinere kernen zoals Gouda en de Noordoostpolder. Hierdoor begrijpen we dat maatwerk nodig is, afhankelijk van het type stedelijk gebied.

Ook zijn we intensief betrokken bij het opstellen van landelijke richtlijnen voor parkeernormen en -garages, onder anderen op basis van landelijk dekkende data over actueel autobezit. Voor landelijke overheden werken we aan ontwerpprincipes passend bij het ‘het nieuwe 30 km/u’. Ook verzamelen we steeds meer kennis over ontwikkelingen als mobiliteitshubs en ‘Mobility as a Service’ bij verstedelijkingsopgaven.

Inzicht in positieve effecten van de mobiliteitstransitie

Anders omgaan met mobiliteit is voor iedereen spannend. Daarom nemen wij alle betrokken bestuurders, beleidsmakers en belanghebbenden mee in het grotere verhaal. We maken inzichtelijk wat de positieve effecten zijn op het gebied van veiligheid, omgevingskwaliteit, duurzaamheid en de stedelijke economie. De mobiliteitstransitie stimuleren is een zaak van de lange adem.  Daarom begeleiden wij u in elke stap.

Inzicht in de effecten van smart mobility

Krijg inzicht in de effecten van uw huidige of toekomstige smart mobility-beleid.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Deelscooter

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van stedelijke ontwikkeling en de mobiliteitstransitie.

Neem contact op met Christiaan