Stedelijke ontwikkeling en mobiliteitstransitie

Steeds meer mensen gaan wonen en werken in de stad. Veel overheden faciliteren dit door middel van ruimtelijke inbreiding binnen bestaand stedelijk gebied. Vanuit mobiliteit kan dit een uitdaging zijn, want het wordt ook steeds drukker op bestaande wegen. Hoe houden we de leefomgeving aantrekkelijk én bereikbaar? Hoe zorgen we voor een openbare ruimte die klimaatadaptief is en zowel grote hoeveelheden regen als droogte kan opvangen? Hoe zorgen we dat kwetsbare verkeersdeelnemers goed mee kunnen doen, ook als het druk is?

Mobiliteitstransitie

De mobiliteitstransitie

Verstedelijkingsopgaven zijn een mooie aanleiding om op een andere manier te kijken naar mobiliteit: de mobiliteitstransitie. Verstedelijking vraagt om meer prioriteit voor ruimte-efficiënte vormen van mobiliteit zoals wandelen, fietsen en OV. Een keuze voor één of meerdere van deze vormen geeft tegelijkertijd een sterke impuls aan de leefkwaliteit, sociale inclusiviteit (mobiliteit wordt toegankelijker voor iedereen), en aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de kwaliteit en ruimte voor spelen, verblijven, wandelen en fietsen, of aan maatregelen die ervoor zorgen dat de auto zich meer als gast gedraagt, bijvoorbeeld in de vorm van reconstructies tot autoluwe straten. Ook de uitwerking van het ‘nieuwe 30 km/u’, hoogwaardige OV-verbindingen, en het toepassen van maatwerk in parkeernormen, in combinatie met mobiliteitshubs en het aanbieden van deelmobiliteit, dragen bij aan leefbaarheid, sociale inclusiviteit en duurzaamheid.

Lees hier meer over hoe Goudappel inzicht biedt in mobiliteitsongelijkheid en oplossingen aandraagt voor een beter verdeling van mobiliteit in een bepaald gebied. 

Maatwerk: van grote steden tot kleine kernen

Binnen Goudappel hebben we veel ervaring met verstedelijkingsopgaven op verschillende schaalniveaus. We ontwikkelden mobiliteitsstrategieën voor verstedelijking in grote steden zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht, het Hamerkwartier en de Sluisbuurt in Amsterdam, of het Central Innovation District en Binckhorst in Den Haag. Maar wij doen dit ook voor middelgrote en kleinere kernen. Hierdoor begrijpen we dat maatwerk nodig is, afhankelijk van het type stedelijk gebied.

Mobiliteit bij gebiedsontwikkelingen optimaal organiseren door de inzet van slimme oplossingen? Lees hier meer over de aanpak van Goudappel.

Daarnaast zijn we intensief betrokken bij het opstellen van landelijke richtlijnen voor parkeernormen en -garages, onder anderen op basis van landelijk dekkende data over actueel autobezit. Voor de landelijke overheden werken we aan ontwerpprincipes passend bij het ‘het nieuwe 30 km/u’. En intern verzamelen we steeds meer kennis en kunde over ontwikkelingen als mobiliteitshubs en ‘Mobility as a Service’ bij verstedelijkingsopgaven.

Anders omgaan met mobiliteit is voor iedereen spannend. Daarom nemen wij bestuurders, beleidsmakers en belanghebbenden mee in het grotere verhaal. Wij maken inzichtelijk wat de positieve effecten zijn op het gebied van veiligheid, omgevingskwaliteit, duurzaamheid en de stedelijke economie. De mobiliteitstransitie is een zaak van de lange adem, waarin wij u in elke stap meenemen en begeleiden.

Een klimaatadaptieve openbare ruimte zorgt voor verbeterde leefbaarheid. Benieuwd hoe klimaatadaptief uw openbare ruimte is, en hoe u het klimaatadaptieve vermogen kunt verbeteren? Lees meer over het Klimaatadaptatielabel.

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van stedelijke ontwikkeling en de mobiliteitstransitie.

Neem contact op