Met 30 km/h naar een veiligere stad

De ideale veilige verkeersstructuur bestaat uit autoluwe gebieden waar met lage snelheid wordt gereden, en uit meer grootschalige infrastructuur waar grotere hoeveelheden gemotoriseerd verkeer veilig kunnen worden afgewikkeld, ook met hogere snelheden. Zo’n ideale situatie komt echter zelden voor. Veel wegen hebben een dubbelfunctie met winkels, scholen en woningen langs drukke wegen. Niet overal is voldoende ruimte, of wordt voldoende ruimte gemaakt voor fietspaden.

30 km/h

Waarom naar 30 km/h

Steeds meer steden in Europa gaan ertoe over de maximumsnelheid voor het gemotoriseerde verkeer te reduceren naar 30 km/h, ook op drukkere wegen in de stad. Met een lagere snelheid is de kans op een ongeval kleiner en de impact veel beperkter, zeker voor fietsers en voetgangers. Bovendien draagt een lagere snelheid bij aan andere beleidsdoelen zoals de leefbaarheid in de stad, en aan de mobiliteitstransitie naar een minder autoafhankelijk systeem. Ten slotte is het in sommige gevallen mogelijk ruimte te winnen in de stad, doordat bij 30 km/h andere combinaties van verkeersdeelnemers mogelijk zijn. Zo kan soms ruimte worden gewonnen voor vergroening,  verblijfskwaliteit of voetgangers. Maar makkelijk is het niet. Lees hier het artikel van adviseur Rico Andriesse voor Verkeerskunde: “Veilige snelheden:  waarom het ons nog niet lukt

Onderzoek naar “het nieuwe 30”

Goudappel is intensief betrokken bij de discussies rond 30 km/h in de stad. In het onderzoek ‘Het Nieuwe 30’ onderzochten Goudappel en DTV Consultants voor 15 wegbeheerders de succesfactoren voor bestaande drukkere 30 km/h-wegen. Wat helpt om de snelheid te reduceren? Welke wegkenmerken dragen bij aan een verkeersveilige situatie? Wat is van invloed op de rijsnelheid van de bus? Een uitgebreide samenvatting van het onderzoek is hier te vinden, of bekijk hier het eindrapport. Voor CROW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkten we mee aan de totstandkoming van het Afweegkader ’30 km/h als leidend principe’ dat gemeenten moet helpen keuzes op netwerkniveau te maken over welke wegen in aanmerking komen om als 30 km/h-weg te worden aangemerkt.

Samen met de Fietsersbond werkten we eerst aan een visie op verkeer en ruimte in 2040, en aan een handreiking voor Fietsersbond-vrijwilligers om met 30 km/h in de stad om te gaan. We werken samen met verschillende steden en dorpen aan concrete projecten rond 30 km/h op drukkere wegen, bijvoorbeeld het GVVP in Gouda en de Noordewierweg in Amersfoort.

En als we dan kiezen voor meer 30 km/h op drukkere wegen, dan is 30 km/h in woongebieden ineens best een hoge snelheid. Wellicht is er ook ruimte voor meer echt luwe en echt langzame woongebieden. Lees hierover bijvoorbeeld het artikel in verkeerskunde. Vooral voor de voetgangers, maar zeker ook voor de kwetsbare fietsers. 

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van verkeersveiligheid.

Neem contact op