Noordewierweg Amersfoort - van barrière naar verbinding

Noordewierweg ontwerp

Al jarenlang wordt er gesproken over de herinrichting van de Noordewierweg in Amersfoort. Bewoners geven aan de weg verkeersonveilig, stenig, en onprettig te vinden. De weg wordt gezien als een barrière in het Soesterkwartier, doordat het twee woongebieden en voorzieningen van elkaar scheidt. De weg is daarmee niet alleen een verkeerskundige barrière, maar ook een mentale en sociale. Dat maakt het geen prettig gebied om te fietsen, te lopen en te verblijven. Genoeg reden voor de gemeente Amersfoort om onze hulp in te schakelen voor een schetsontwerp waarmee we de Noordewierweg transformeren van een doorgaande, stenige en onveilige weg naar een leefbare, prettige en groene woonstraat.

Brede doelen

De herinrichting van de Noordewierweg dient meerdere brede doelen. De weg is namelijk meer dan alleen een route om verkeer af te wikkelen. Deze brede doelen zijn in onderstaande afbeelding gevisualiseerd. Door herinrichting werken we niet alleen aan een fysieke verbindingsweg maar ook aan verbinding tussen mensen.  

Brede Doelen Velperweg

Wat hebben we gedaan?

Bij het schetsontwerp voor de Noordewierweg waren verschillende partijen betrokken. Co-creatie was hierbij dan ook het sleutelwoord. Centraal orgaan is de ‘Werkgroep Noordewierweg Verbindt’. Deze groep bestaat uit verschillende stakeholders zoals bewoners en ondernemers. Het initiatief komt hierbij dus vanuit de wijk zelf. Samen met de bewoners hebben we gewerkt aan de visie, het schetsontwerp en het profiel van de straat. Zo weten we niet alleen zeker dat we de wensen van bewoners kennen, maar het vergroot ook het draagvlak van het gekozen ontwerp.

Visiekaart Noordewierweg

Visiekaart Noordewierweg

Op de visiekaart hebben we onderscheid gemaakt tussen nieuwe groene pleinen en straatdelen. Op de pleinen is extra ruimte voor groen, verblijven en ontmoeten. De auto is op deze plekken meer te gast. Bij de profielen voor de tussendelen zijn we samen met de bouwstenen uit de tweede afbeelding aan de slag gegaan. Zo zijn we samen met de werkgroep gekomen tot een passende inrichting voor de straat.

Bouwstenen Noordewierweg

Bouwstenen gebruikt bij ontwerp Noordewierweg

Het eindresultaat

Samen met werkgroep hebben we het ontwerp definitief gemaakt. Met het ontwerp maken we van de Noordewierweg een leefbare woonstraat die zorgt voor meer verbinding. Voor de kerk komt een groen en aantrekkelijk plein waar de auto te gast is, wat zorgt voor meer ruimte voor bomen, verblijven en ontmoeten.

Met het schetsontwerp transformeren we de Noordewierweg van barrière naar verbinding. Doordat we gehele proces samen met de wijk hebben gedaan, is er een gedeelde trots op het eindresultaat. Hieronder de belangrijkste punten uit ontwerp:

 • Reduceren rijsnelheid gemotoriseerd verkeer, auto meer ‘te gast’
 • Positief effect op veiligheid voor voetgangers en fietsers
 • Beter oversteekbaar, met name voor kinderen, mindervaliden en ouderen
 • Vervanging ondergrondse infrastructuur, combineren werkzaamheden
 • Groener en meer klimaatadaptief: hittestress, waterstress en droogtestress
 • Realisatie aantrekkelijke ontmoetingsruimtes, bijvoorbeeld op voorplein kerk
 • Aantrekkelijker klimaat voor winkels en ondernemers. Positief effect op lokale economie.

Vergelijk zelf de huidige situatie en het nieuwe ontwerp met de schuifknop

Wat vindt de opdrachtgever?

In het najaar van 2021 zijn de uitgangspunten van het ontwerp samen met de werkgroep gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raad was zeer enthousiast over de mate van participatie en over de integrale en brede doelen in het ontwerp. Er is aandacht voor fiets, voetgangers, verblijven, vergroenen, sociaal gedrag, lokale ondernemers, parkeren en klimaatadaptatie. Het ontwerp werd dan ook unaniem vastgesteld in de gemeenteraad. De komende periode staat in het teken van het verzamelen van de financiële middelen, verdere onderzoeken en uitwerking van het ontwerp samen met de bewoners.

  Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
  Jaar: 2021

  Bekijk ook de presentatie van Arjen Jansen (gemeente Amersfoort) over de Noordewierweg tijdens SAMEN RUIMTE MAKEN 2021