Voetganger

De meest duurzame vorm van mobiliteit
Lopen door stad

De druk op onze steden neemt steeds verder toe: meer mensen, meer woningen, meer voorzieningen en meer ruimte voor mobiliteit. Dat vraagt om een nieuwe kijk op de openbare ruimte en de voetganger kan juist daar een belangrijke rol spelen. Maar wat heeft de voetganger nodig om deze kansen te benutten? Want de voetganger heeft toch voldoende aan een simpel voetpad? En welke rol speelt data in de ontwikkeling van voetgangersbeleid? Wij proberen deze vragen voor u te beantwoorden en nemen u mee in de laatste ontwikkelingen op het (voet)pad van ‘de voetganger’.

Investeren in lopen loont

Voetganger zijn we allemaal. Of je nu loopt naar de bushalte, van de parkeerplaats naar de winkel of de volledige verplaatsing te voet aflegt. En al dat lopen loont, want…

 • … lopen verbetert de bereikbaarheid
 • … lopen versterkt de gezondheid
 • … lopen brengt meer veiligheid
 • … lopen zorgt voor meer welzijn
 • … lopen zorgt voor economische groei
 • … lopen maakt een prettige leefomgeving
 • … lopen is goed voor klimaat en natuur

Lopen draagt niet alleen bij aan onze individuele doelstellingen, zoals sporten en gezond blijven, maar het helpt ook met het behalen van maatschappelijke doelstellingen, zoals minder fossiele brandstoffen. Heel veel doelen waar lopen aan bijdraagt zijn weergegeven in onderstaand schema met doelen voor lopen. Hieronder vertellen we meer over onze visie op de voetganger en wat de winst is voor u als persoon of organisatie.

Doelen voetganger

Brede doelen van lopen

Inzicht in- en beïnvloeden van voetgangersstromen

Met het Nederlands Loopstromenmodel bieden we inzicht in de bewegingen en motieven van de voetganger en een aanpak hoe deze te beïnvloeden.

Lees meer

Oplossing

Voetgangers in Amsterdam

Onze visie: ‘De voetganger voorop in de openbare ruimte!’

In Nederland hebben we een enorme woningbouwopgave. Tot 2030 moeten er bijna 1 miljoen woningen worden gebouwd om aan die behoefte te voldoen. In veel gevallen worden deze woningen in (binnen-)stedelijk gebied gerealiseerd. Hierdoor neemt de verdichting toe en wordt de druk op de openbare ruimte steeds groter. Juist daar liggen kansen voor de voetganger. Door verdichting komen er namelijk meer functies en voorzieningen op loopafstand in wijken en buurten beschikbaar. Het wordt daardoor makkelijker en aantrekkelijker om te voet een verplaatsing van A naar B af te leggen.

Het is dan ook essentieel om te investeren in lopen, want het is onmogelijk om voor alle extra woningen die gerealiseerd worden te voorzien in ruimte voor de auto. De aanleg van parkeerplaatsen wordt waar mogelijk beperkt en er is geen ruimte om bestaande weginfrastructuur in de binnensteden uit te breiden. Bij het ontwerpen van nieuwe stedenbouwkundige plannen zou de voetganger dan ook op 1 moeten staan. Dat is in lijn met het STOMP-principe (Stappen = lopen, Trappen = fietsen, Openbaar vervoer, MaaS en Personenauto).

Bij Goudappel geloven we dat investeren in de voetganger niet alleen goed is voor het individu, maar ook voor de maatschappij. Daarom zien we lopen als integraal onderdeel van de mobiliteit in onze steden. Als verbindende factor kan lopen de bereikbaarheid verbeteren, de gezondheid versterken, veiligheid creëren, het welzijn vergroten, de economie laten groeien, een prettige leefomgeving voor iedereen genereren en bijdragen aan doelstellingen over klimaat en natuur.

Juist daarom zet Goudappel de voetganger voorop in de openbare ruimte.

Lees ook dit artikel over de rol van de voetganger in de 15-minutenstad

In 4 stappen een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP)

De voetganger speelt een belangrijke rol binnen duurzaam mobiliteitsbeleid zoals een SUMP (naar verwachting verplicht vanaf 2026). Ontdek hoe we u kunnen helpen met het opstellen van zo'n plan.

Ontdek hier hoe

Oplossing

Gedrag en onderzoek

Lees meer over de voetganger

Integrale blik op de toekomst

Duurzame mobiliteit, waaronder lopen, is belangrijk voor de toekomst van onze steden. Het lopen en wandelen in stad krijgt nog niet overal voldoende aandacht, terwijl deze modaliteit een belangrijk onderdeel is van duurzame steden. Daarom zet Goudappel in op het verkrijgen van extra informatie rondom de voetganger, zodat we in onze adviezen nog beter een integrale blik op de toekomst kunnen geven. Dat doen we door het uitvoeren van onderzoek, verzamelen van data en het vertalen van deze inzichten naar modellen én de praktijk.

Zo hebben we de afgelopen jaren meermaals een fietsbelevingsonderzoek uitgevoerd en daarmee onze data rondom de fiets verrijkt. Ook zetten we in op belevingsonderzoek voor de voetganger, omdat het belevingsaspect van de voetganger nog altijd onderbelicht is.

De gegevens uit belevingsonderzoek combineren we met verplaatsingsdata uit onder andere het Nederlands Verplaatsingspanel. Op basis van deze gegevens kunnen we gedegen uitspraken doen over de beleving van bepaalde routes in steden en kunnen we kwantitatieve uitspraken doen over voetgangersbewegingen.

Om voetgangersbewegingen volledig in beeld te krijgen zetten wij in op de ontwikkeling van het voetgangersmodel Vissim met de module VisWalk. Met dit model kunnen we voetgangersstromen modelleren en bijvoorbeeld wachtrijen en knelpunten op het voetpad visualiseren.

Meer weten over de voetganger?

We vertellen u graag hoe u de voetganger voorop zet in de openbare ruimte.

Neem contact op met Dennis

Bekijk ook deze thema's

 • Brede welvaart

  Een leefomgeving waar het prettig is om te verblijven én te lopen, dat is een van de doelen van een brede welvaartsperspectief.

  /nl/themas/brede-welvaart
 • Klimaat en energie

  Lopen is de meest duurzame vorm van mobiliteit. Ontdek wat er nog meer speelt op het gebied van klimaat en energie.

  /nl/themas/klimaat-en-energie
 • Verkeersveiligheid

  De voetganger is ook een kwetsbare doelgroep. Lees wat we doen op het gebied van verkeersveiligheid.

  /nl/themas/verkeersveiligheid