Vindbaarheid in de stad verbeteren

De aankomst in de stad moet bezoekers verrassen, verleiden en op een natuurlijke wijze leiden naar al het moois dat aanwezig is. De beleving van de bezoeker staat hierbij centraal. Daarvoor is niet alleen de bewegwijzering van belang - vindbaarheid en beleving hebben ook te maken met infrastructuur, ruimtelijke ordening, landschap en cultuurhistorie.

Vindbaarheid stad

Door de straten en de omgeving te betrekken, worden veel informatieve maatregelen zoals bewegwijzering, markering en bebording beter te begrijpen en logisch opvolgbaar. Een bezoeker heeft maar één keer een eerste indruk, wanneer deze indruk goed is, is de kans aanzienlijk groter dat de bezoeker de stad nogmaals zal bezoeken.

Natuurlijke oriëntatie en bewegwijzering

Bij vindbaarheid gaat het om de vindbaarheid van de lopende bezoeker in de stad van ontvangst locatie tot aan de bestemming in de stad. Enerzijds is er de openbare ruimte die je een ‘natuurlijke’ oriëntatie geeft, bijvoorbeeld de kerktoren. Anderzijds is er goede informatievoorziening nodig om plekken en functies te bewegwijzeren. De focus ligt bij de incidentele bezoeker van de stad. Deze bezoeker komt voor het eerst of zonder enige regelmaat naar de stad en is hier niet bekend, dit is de bezoeker die we de helpende hand moeten aanbieden.

Bewegwijzering

Bewegwijzering in de stad

5 methodes voor het verbeteren van vindbaarheid

Het heeft de voorkeur om meerdere methodes te combineren om de leesbaarheid en oriëntatiemogelijkheden van de voetganger te realiseren. Er wordt onderscheid gemaakt in vijf methodes:

  1. Zorg voor goede bewegwijzering;
  2. Zorg voor goede informatieborden;
  3. Zorg voor een ‘leesbare omgeving’;
  4. Maak gebruik van (nieuwe) digitale mogelijkheden;
  5. Maak het vinden van de weg voor voetgangers tot onderdeel van de hele mobiliteitsketen. 

Op basis van deze vijf methodes kan de vindbaarheid en daarmee de aantrekkelijk had van de stad worden vergroot. Door het verhogen van het comfort voor bezoekers, is de kans groter dat ze zullen terugkeren naar deze locatie.

Meer weten?

We helpen u graag om de vindbaarheid in uw stad te verbeteren.

Neem contact op