'Toegankelijkheid voor iedereen' - wat betekent dat?

Toegankelijkheid

Lopen is niet alleen goed voor onze gezondheid. Inzetten op lopen draagt ook bij aan bredere maatschappelijke doelen, zoals toegankelijkheid. En een toegankelijke stad voor iedereen, dat willen we allemaal. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Belang van brede doelgroepenbenadering

Wie werkt aan toegankelijkheid, moet eerst goed nadenken over de verschillende doelgroepen die gebruik maken van de openbare ruimte. In onderstaande video vertelt Dennis van Sluijs (adviseur mobiliteit & ruimte) waarom.

Verschillende typen netwerken

Hoewel iedereen behoefte heeft om zicht te verplaatsen van A naar B, belangrijke voorzieningen moet kunnen bereiken en toegang moet hebben tot groen, is het praktisch onhaalbaar om iedere locatie te laten voldoen aan alle eisen voor toegankelijkheid. Een goede oplossing is om te werken met verschillende typen voetgangersnetwerken. In onderstaande video licht Bas Alferink (adviseur mobiliteit & ruimte) deze netwerken verder toe.

In de praktijk

Benieuwd hoe we onze strategie voor de ontwikkeling van een toegankelijk stedelijk loop- en wandelnetwerk voor iedereen in de praktijk toepassen?

Lees hier hoe we dat deden in Harderwijk

Inzicht in- en beïnvloeden van voetgangersstromen

Het Nederlands Loopstromenmodel geeft inzicht in de bewegingen en motieven van de voetganger, en een aanpak hoe deze te beïnvloeden.

Bekijk hier hoe

Oplossing

Voetgangers in Amsterdam