Harderwijk toegankelijk voor iedereen

Project

Harderwijk toegankelijkheid

Een toegankelijke stad voor iedereen: dat was het doel van de gemeente Harderwijk. Dat vraagt om een bredere doelgroepenbenadering dan soms gebruikelijk is. Samen werkten we aan een ‘Handboek Toegankelijkheid Publieke Buitenruimte’ om dat concreet te maken.

Inclusieve openbare ruimte

Een inclusieve openbare ruimte is zo ingericht dat iedereen van dezelfde voorzieningen en mogelijkheden gebruik kan maken en niemand wordt buitengesloten. Zo wordt de openbare ruimte van ons allemaal. Dit betekent dat er voldoende aandacht moet zijn voor toegankelijkheid van de openbare ruimte. We denken hierbij al snel aan mensen met een beperking. Maar ook andere doelgroepen hebben extra aandacht nodig wat betreft toegankelijkheid van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld senioren of mensen met een kinderwagen of rollator.

Doelgroepenbenadering

Het wordt dan ook vaak onderschat hoe lastig het voor veel mensen is om zich te verplaatsen en te oriënteren in onze openbare ruimte. Juist daarom is in de beleidsvisie ‘Harderwijk toegankelijk voor iedereen’ gekozen voor een bredere doelgroepenbenadering om werkelijk te komen tot toegankelijkheid en zelfstandige mobiliteit voor iedereen: 

  • Iedereen met een fysiek hulpmiddel
  • Iedereen met een zintuiglijke of lichamelijke beperking
  • Iedereen met een verstandelijke beperking
  • Kinderen
  • Ouderen
Verschillende doelgroepen toegankelijkheid

De gekozen doelgroepen voor wie toegankelijkheid niet altijd vanzelfsprekend is

Inrichtingskenmerken

Een stad is pas toegankelijk als dat voor de hele stad geldt. Voor de gemeente Harderwijk is het handboek ‘Toegankelijkheid publieke buitenruimte’ opgesteld. Daarin staat beschreven wat in de basis overal aanwezig moet zijn. Daarbij geldt dat de inrichtingskenmerken aansluiten bij de wensen en eisen vanuit de verschillende doelgroepen om zich goed te kunnen verplaatsen in hun dagelijkse leven.

Toegankelijkheidsniveaus

Daarnaast hebben we beschreven welke extra eisen er zijn op bijzondere of drukke plekken, dat heet in Harderwijk toegankelijkheidsniveau ‘Basis Extra’. Dit betreft bijvoorbeeld de directe woonomgeving bij zorginstellingen en routes van en naar bepaalde sociale- of medische bestemmingen, zoals een ziekenhuis, huisarts of apotheek. Dit zijn de gebieden waar bijvoorbeeld ouderen veel gebruik van maken. Om de zelfredzaamheid te vergroten is het prettig en wenselijk dat ze deze route zo zelfstandig mogelijk kunnen afleggen.

En er zijn gebieden die niet volledig toegankelijk hoeven te zijn, maar waar wel een mogelijkheid moet bestaan om in het gebied te komen en het te ervaren. Dat heet in Harderwijk toegankelijkheidsniveau ‘Groen’. Het is niet mogelijk om alle groengebieden en parkgebieden in Harderwijk in zijn geheel toegankelijk te maken voor alle doelgroepen. Dit zou bijvoorbeeld veel eisen stellen aan alle paden in deze gebieden en zou de algehele natuurwaarde en beleving niet ten goede komen. Tegelijkertijd is wel het doel dat iedereen een park- of groengebied in zijn of haar directe woonomgeving kan beleven. We kiezen er dus voor om in deze gebieden minimaal 1 route aan te brengen met als toegankelijkheidsniveau ‘Basis’.

Toegankelijkheidsniveau's

De criteria per toegankelijkheidsniveau zijn uitgewerkt voor 9 inhoudelijke thema’s waarbij telkens aandacht is gegeven aan de aspecten zien, horen, tasten, verplaatsen en gebruiken.

Benieuwd naar het Handboek Toegankelijkheid Openbare Ruimte? Bekijk hier het inkijkexemplaar.

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk
Jaar: 2022