Westelijke stadsboulevard (bron gemeente Utrecht)

De gemeente Utrecht verbetert de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de Westelijke Stadsboulevard en geeft fietsers en voetgangers meer ruimte. Goudappel heeft dit mooie project vanaf de start in 2016 tot en met het voorlopig ontwerp in 2021 verkeerskundig ondersteund. In 2022 ging de eerste schop de grond in.

Bron afbeelding: gemeente Utrecht

De uitdaging: een drukke verkeersader ombouwen tot aantrekkelijke stadsboulevard

De aanpak van de Westelijke Stadsboulevard (WSB) was niet eenvoudig. Het vier kilometer lange traject bestaat uit meerdere straten:

 • Pijperlaan
 • Lessinglaan
 • Joseph Haydnlaan
 • Spinozaweg
 • Thomas à Kempisweg
 • Cartesiusweg
 • St. Josephlaan
 • Marnixlaan

Grote hoeveelheden autoverkeer domineren op veel plekken de verblijfskwaliteit. Leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit én bereikbaarheid staan onder druk. Met het plan voor de Westelijke Stadsboulevard (WSB) wil de gemeente Utrecht de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid optimaliseren en leefbare stadsstraten maken waar het prettig verblijven is, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Onze aanpak: integraal en multidisciplinair

Voor deze complexe opgave stelde Goudappel een integrale aanpak op drie pijlers voor:

 1. Fysieke herinrichting
 2. Dynamisch verkeersmanagement
 3. Mobiliteitsmanagement

Gedurende vijf jaar heeft Goudappel met een groot aantal verkeerskundig experts bijgedragen aan deze drie pijlers. Dat deden we steeds in nauwe multidisciplinaire samenwerking met de andere leden van het projectteam WSB. Samen met de ontwerpers zorgden we voor een herinrichting die én aantrekkelijk én verkeersveilig is. Samen met verkeerslichten-, verkeersmanagement en model-experts van de gemeente brachten we de effecten van de gecombineerde inzet van bovenstaande pijlers op de verkeersafwikkeling voor bussen, fietsers en (vracht)auto’s in beeld met geavanceerde microscopische verkeersmodellen.

Vergelijk hier zelf de voor- en na-situatie van de Josephlaan

Het resultaat

In 2021 ging de gemeenteraad akkoord met het voorlopig ontwerp. De experts van Goudappel droegen gedurende die vijf jaar bij aan de vele (beleids-)nota’s, de overleggen met bewoners, de raadscommissies en raadsvergaderingen. Alles bij elkaar was het een lange en soms ook moeizame weg. Maar mede door de inzet van Goudappel ging begin 2022 de aannemer aan de slag met de uitvoering van de WSB. En daar zijn we trots op! Het gebied is naar verwachting in 2025 klaar.

Opdrachtgever: gemeente Utrecht
Jaar: 2016 - 2021