Netwerken en modellering

Netwerken en modellering

Het expertisegebied ‘Netwerken en modellering’ staat aan de basis van veel van onze advisering. Mobiliteit wordt gekwantificeerd, vraag en aanbod wordt bij elkaar gebracht, en we rekenen aan veranderingen in de mobiliteit. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan het veilig en bereikbaar houden van onze dorpen en steden. Maar dat niet alleen. Door beschikbare wegen efficiënter te benutten in plaats van enkel het uitbreiden van infrastructuur, dragen we bij aan een leefbare omgeving voor iedereen.

Duurzame, efficiënte en veilige verkeersnetwerken

Binnen Goudappel werken 50 specialisten aan een optimale verkeersafwikkeling op onze verkeersnetwerken. Dit doen we door betrouwbare verkeersprognoses te maken, en door het verkeer in optimale banen te leiden met behulp van verkeersmanagement. Ons doel is om bestaande en toekomstige netwerken zo duurzaam, efficiënt en verkeersveilig mogelijk in te zetten.

Alle typen modaliteiten

Wij richten ons zowel op de netwerken voor voetgangers, fiets, auto en openbaar vervoer, als op de plekken waar deze modaliteiten samenkomen zoals in mobiliteitshubs. Dat doen we voor de huidige situatie, maar we geven ook een doorkijk naar de toekomst, om zo nieuwe knelpunten in beeld te brengen. Zo bepalen we of en welke maatregelen nodig zijn om ook in de toekomst een goed functionerend mobiliteitssysteem te garanderen. Denk daarbij aan de aanleg van nieuwe infrastructuur maar ook aan het realiseren en stimuleren van nieuwe vormen van mobiliteit.

Verkeersmodellering

Voor het in beeld brengen van de huidige en toekomstige verkeerssituatie gebruiken we verschillende tools zoals verkeersmodellen. Hiermee onderbouwen en kwantificeren we beleidskeuzes en adviezen. Of het nu over strategische modellering gaat of over simulaties van de verkeersafwikkeling op kruispunten, wij geven een goed onderbouwd antwoord op iedere vraag.

Van realtime tot 30 jaar vooruit

We staan vaak aan de oorsprong van infrastructurele aanpassingen van onze verkeersnetwerken en zorgen voor goede doorstroming van verkeersstromen op kruispunten. Voor onze adviezen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, zijn wij in staat om naar verschillende tijdhorizonnen te kijken: van vrijwel realtime tot 30 jaar vooruit. Zo zorgen we voor een veiliger, beter bereikbaar en daarmee leefbaarder Nederland, nu en in de toekomst.

De mogelijkheden op het gebied van netwerken en modellering

 • Verkeersmodellering

  Verkeersstromen beheersen met de inzet van verkeersmodellen: van traditioneel tot state-of-the-art.

  /nl/expertises/netwerken-en-modellering/verkeersmodellering
 • OmniTRANS Horizon

  Een strategisch verkeersmodel, uniek door het gebruik van volledige activiteitenketens van individuen.

  /nl/expertises/netwerken-en-modellering/omnitrans-horizon
 • OmniTRANS Realtime

  Betere bereikbaarheid en verduurzaming van mobiliteit door proactief verkeersmanagement.

  /nl/expertises/netwerken-en-modellering/omnitrans-realtime
 • Verkeersmanagement

  Van veilig en vlot van A naar B, tot duurzamer en efficiënter verkeer managen op basis van de nieuwste techniek en de beste data.

  /nl/expertises/netwerken-en-modellering/verkeersmanagement
 • Verkeersafwikkelingsstudies

  Met inzet van de juiste reken- en simulatietools en een integrale benadering, tot de beste oplossing komen.

  /nl/expertises/netwerken-en-modellering/verkeersafwikkelingsstudies
 • Gouden Regelen

  Een innovatieve totaaloplossing voor verkeerslichten. Voor verbeterde veiligheid, duurzaamheid en doorstroming.

  /nl/expertises/netwerken-en-modellering/gouden-regelen
 • OmniTRANS Emissions

  Baseer uw keuze voor een verkeersmodelvariant op méér dan alleen bereikbaarheid en vergelijk ook op uitstoot.

  /nl/expertises/netwerken-en-modellering/omnitrans-emissions

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van netwerken en modellering.

Neem contact op