Verkeersmodellering

De belangrijkste vraag voor onze opdrachtgevers: Hoe krijg ik inzicht in de huidige verkeersstromen en welk effect hebben ingrepen op de toekomstige situatie? Deze vraag kan worden beantwoord met een verkeersmodel. Welk type verkeersmodel nodig is, hangt af van verschillende factoren af. Goudappel biedt op het gebied van verkeersmodellering een breed scala aan mogelijkheden.

verkeersmodel

Inzicht verkrijgen in mobiliteit en verkeersstromen

De vragen die bij overheden leven op het gebied van mobiliteit en verkeer, hebben vaak betrekking op de hoeveelheid verkeer op het wegennet dat ze beheren. Het kan dan gaan over de huidige, telbare, verkeersintensiteiten, maar vaak ook over toekomstige situaties. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten op het verkeersaanbod van een te ontwikkelen woningbouwlocatie, een nieuwe rondweg of beleidsmaatregelen om bijvoorbeeld minder autoverkeer in een binnenstad te realiseren? Wat voor invloed hebben deze ontwikkelingen op de bereikbaarheid van belangrijke locaties, op de afwikkeling van het verkeer, op de geluidsbelasting, of op de stikstofdepositie?

De grondslag van deze vragen kan een wettelijk kader hebben, bijvoorbeeld de verkeers- en milieuonderzoeken voor bestemmingsplannen, de Omgevingswet, of het opstellen van EU-geluidskaarten. Maar ook voor het onderbouwen van een visie op hoe een stad er in de toekomst uit moet gaan zien, is inzicht in mobiliteit en verkeersstromen nodig.

Adviseur Stefan de Graaf geeft uitleg over het nut van een verkeersmodel

Van traditionele tot state-of-the-art verkeersmodellen

Goudappel beschikt over een gespecialiseerd team dat zich focust op het ontwikkelen van verkeersmodellen en het toepassen ervan. Voor het overgrote deel doen we dit met de software OmniTRANS. We ontwikkelen strategische verkeersmodellen van traditioneel tot state-of-the-art. Voor veel vraagstukken volstaat het om een traditioneel trip-based zwaartekrachtmodel toe te passen. Echter, door ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, maar ook door de COVID-crisis, zien we dat deze modellen niet altijd meer de antwoorden kunnen geven waar we naar op zoek zijn. Mensen werken bijvoorbeeld meer thuis, winkelen meer online, en concepten als MaaS, deelmobiliteit en de bijbehorende hubs worden geïntroduceerd. Oftewel ons mobiliteitsgedrag verandert. De traditionele modellen kunnen hier minder goed of niet mee omgaan. Reden voor ons om onze modellen te blijven innoveren. Binnen ons innovatieprogramma werken we aan verkeersmodellen die meer datagedreven werken en die ritketens op persoonsniveau modelleren, de zogenaamde micromodellering. Lees hier bijvoorbeeld meer over ons strategisch micromodel OmniTRANS Horizon.

Enerzijds is er dus sprake van ontwikkeling in modeltechnieken om de verkeersstromen beter te kunnen verklaren, en anderzijds zien we ook dat er steeds meer data beschikbaar komt. Dit zorgt ervoor dat we steeds meer weten over verkeer in de huidige situatie, en daarmee kunnen we ook het basisjaar in onze verkeersmodellen steeds verder optimaliseren.

Bekijk ook ons whitepaper over de 3 D's, waarin we ingaan op hoe verkeersmodellen Doelgroepen moeten kunnen onderscheiden, met Deelmobiliteit om moeten kunnen gaan, en door het gebruik van Data de actualiteit beter moeten kunnen volgen. 

Goudappel is wat betreft strategische verkeersmodellering marktleider in Nederland en biedt in de hele breedte van verkeersmodellering oplossingen op maat. In overleg en samen met u geven we bij elke vraag een passend advies.

Ga met ons in gesprek

Benieuwd naar wat Goudappel voor u kan betekenen op het gebied van verkeersmodellering? We gaan graag met u in gesprek.

Neem contact op