Simulatiemodel ArenAPoort geeft inzicht in doorstroming en veiligheid voetgangers en fietsers

ArenAPoort

De evenementenlocaties in ArenAPoort in Amsterdam (Johan Cruijff ArenA, Ziggo Dome, AFAS Live en in de toekomst een theater) trekken grote aantallen bezoekers. Dat leidt tot druk op de openbare ruimte en de stationshal. De komende jaren neemt die druk verder toe door de bouw van duizenden woningen en 250.000 m² kantoorruimte. Tegelijkertijd wil de gemeente Amsterdam de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte verbeteren: sociaal veiliger, minder stenig en meer ruimte voor groen, ontmoeten en sport en spel. Wat betekent dat in de toekomst voor de veiligheid en doorstroming van voetgangers in ArenAPoort? De komende periode beantwoorden we die vraag met een dynamisch simulatiemodel.

Dynamisch simulatiemodel 

Simulatiemodellen geven inzicht in hoe weggebruikers de openbare ruimte gebruiken, of er voldoende capaciteit is en eventuele bottlenecks of andere risico's in het ontwerp. Dat draagt weer bij aan het verkrijgen van juiste beslisinformatie ten behoeve van de besluitvorming. Het dynamisch simulatiemodel dat we voor Amsterdam ontwikkelen, beschrijft de openbare ruimte tussen station Strandvliet, station Bijlmer ArenA, De Entree en de toekomstige Smart Mobility Hub – dat samen één groot voetgangersgebied vormt. Naast de reguliere voetgangers in dit gebied (bewoners en bezoekers van de bioscoop of winkels) komen er tijdens de uitstroom van triple-evenementen (piekmomenten waarop er in zowel de Arena, AFAS Live en Ziggo Dome evenementen plaatsvinden) binnen 30 minuten bijna 100.000 voetgangers bij. Bijzonder aan dit model is dat we deze grote aantallen voetgangers gaan simuleren en de afwikkelingskwaliteit en interactie tussen de stromen bekijken. 

Zowel fietsers als voetgangers 

Aangezien er naast voetgangers ook veel fietsers in het gebied zijn, nemen we ook hen mee in het model. Om de interactie tussen deze twee in detail te kunnen simuleren én toetsen, ontwikkelen we het model in Viswalk, software voor dynamische crowdsimulaties. Om de capaciteit van de stations goed in beeld te krijgen, nemen we onder andere ook de OV-poortjes en trappen naar de perrons mee. Daarnaast bevat het model mobiele obstakels zoals horeca en sanitaire voorzieningen aanwezig tijdens evenementen. 

Combinatie van bestaande databronnen en praktijkobservaties 

We baseren het model op bestaande databronnen gebruikt door de gemeente, GVB, NS en ProRail (denk aan reizigersdata van de stations in dit gebied en bezoekersaantallen van evenementen en andere locaties). Deze data verrijken we met praktijkobservaties op een genoemde piekdag (dag met hierboven genoemde triple-evenementen). 

Voetgangers na evenement Bijlmer Arena

Grote stroom voetgangers op station Bijlmer Arena na een evenement

Analyse doorstroming en voetgangersveiligheid 

We bouwen een microsimulatie model waarmee we inzicht geven in de toekomstige situatie en ook verschillende scenario’s kunnen analyseren op thema’s zoals doorstroming en voetgangersveiligheid. Het resultaat van het model is goede beslisinformatie voor het ontwerpproces voor evenementlocaties en ov-knooppunten.  

Naast het model en deze analyse, leveren we ook een matrix-tool op. Deze vertaalt factoren die van invloed zijn op doorstroming en veiligheid (zoals de modal split, het totaal aantal bezoekers en de gemiddelde autobezetting) naar input voor het simulatiemodel. In combinatie met het bijbehorende beoordelingskader kan de gemeente in de toekomst zelf simulaties maken en beoordelen.

Naar verwachting ronden we het project af voor het najaar van 2023. 

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam 
Jaar: 2023 - heden