Verkeersmodel Schiphol Airside

Project

Schiphol

In opdracht van Schiphol ontwikkelden we een verkeersmodel voor het weggebonden verkeer op de Airside van Schiphol. Hiermee kunnen toekomstige studies doorgerekend worden om zo inzicht te krijgen in de verkeerseffecten op operaties.

Airside is het gebied achter de security waar vliegtuigen geparkeerd staan en waar verschillende voertuigen rondrijden om onder andere bagage van het vliegtuig naar de terminal te vervoeren en het vliegtuig te voorzien van nieuwe maaltijden, brandstof en schoonmaakbenodigdheden. Betrouwbare doorlooptijden zijn cruciaal voor luchtvaartmaatschappijen om vliegtuigen op tijd weer 'omgekeerd' te hebben en cruciaal om luchtvaartreizigers een comfortabele en snelle reis te bieden.

De afgelopen jaren is Schiphol flink gegroeid. Zo kwam er al een nieuw vliegtuigviaduct over de A4 en wordt er momenteel gewerkt aan de nieuwe A-pier en straks een nieuwe terminal. En dat heeft gevolgen voor het verkeerssysteem. De ruimte is schaars en de druk neemt toe. Er is daarom steeds meer behoefte aan kwantitatief inzicht in de effecten van toekomstige ontwikkelingen op de operatie aan Airside.

Activity-based verkeersmodel

Daarom ontwikkelden we een maatwerk activity-based verkeersmodel, wat het model direct uniek maakt. Een uitgekiend instrument om de juiste inzichten te krijgen, en te beoordelen of de verkeerssituatie bij toekomstige ontwikkelingen nog voldoet aan de hoge standaarden van Schiphol, waar korte omlooptijden van vliegtuigen belangrijk zijn.

Voor de ontwikkeling van het model maakten we gebruik van OmniTRANS om zo prognoses te maken van toekomstig verkeer. Ook gebruikten we de simulatiesoftware VISSIM om te beoordelen of de toekomstige verkeerssituatie acceptabel is en of er nog optimalisaties mogelijk zijn. Voor de bouw van het verkeersmodel is een uitvoerig proces doorlopen met luchthaven Schiphol en tal van stakeholders die op de Airside actief zijn. Tijdens een drukke maatgevende zomerweek zijn met camera’s verkeerstellingen uitgevoerd op Airside. Deze tellingen zijn gebruikt om het verkeersmodel te kalibreren en te valideren.

Verkeersmodel Schiphol Airside 2

Visualisatie uit het Airside verkeersmodel

Met het model kan vroegtijdig en op voorhand een goede inschatting gemaakt worden van de verkeerseffecten, en kunnen plannen en ontwerpen aangepast en geoptimaliseerd worden. Met het door ons ontwikkelde verkeersmodel kunnen wij de luchthaven kwantitatief inzicht geven in deze effecten, om zo aan hun doelstelling te werken om een hoogwaardige luchthaven te zijn en te blijven.

Marco de Baat (adviseur mobiliteit en ruimte)

Verkeersmodel Schiphol Airside

Het belang van het vluchtschema

Een groot deel van de verplaatsingen op Airside is gerelateerd aan de afhandeling van vliegtuigen. Belangrijke input voor het verkeersmodel is dan ook het vluchtschema, waarin wordt gespecificeerd waar en hoe laat een vliegtuig aankomt en weer vertrekt. In de periode dat een vliegtuig geparkeerd staat op Schiphol zijn allerlei services nodig om het vliegtuig ‘af te handelen’, zodat het daarna weer snel de lucht in kan op weg naar de volgende bestemming. In het verkeersmodel wordt voor iedere vliegtuigafhandeling bepaald welke voertuigen nodig zijn, hoe laat deze nodig zijn, en waar deze vandaan komen of naartoe rijden. Doordat een groot deel van het verkeer gerelateerd is aan de vliegtuigafhandeling, kan een extrapolatie gemaakt worden naar een toekomstscenario, waarin mogelijk meer en/of andere vliegtuigtypen worden afgehandeld. Want een groot vliegtuig dat een intercontinentale vlucht gaat maken heeft andere services nodig dan een kleiner vliegtuig dat binnen Europe korte vluchten maakt.

Opdrachtgever: Schiphol
Jaar: 2019